Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 18.3.2020
16:15 - 18:45

Muu opetus

15.01. - 26.02.2020 Ke 12.15-13.45
11.03. - 08.04.2020 Ke 12.15-13.45
22.04. - 29.04.2020 Ke 12.15-13.45
John Calton, Maura Ratia
Opetuskieli: englanti, suomi
17.01. - 28.02.2020 Pe 12.15-13.45
13.03. - 03.04.2020 Pe 12.15-13.45
17.04. - 24.04.2020 Pe 12.15-13.45
John Calton, Anu Lehto
Opetuskieli: englanti, suomi
14.01. - 25.02.2020 Ti 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 Ti 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 Ti 14.15-15.45
10.03. - 07.04.2020 Ti 14.15-15.45
21.04. - 28.04.2020 Ti 14.15-15.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Opetuskieli: englanti, suomi
17.01. - 28.02.2020 Pe 10.15-11.45
17.01. - 28.02.2020 Pe 10.15-11.45
13.03. - 03.04.2020 Pe 10.15-11.45
24.04.2020 Pe 10.15-11.45
Nely Keinänen, Aatu Liimatta
Opetuskieli: englanti, suomi
06.09. - 18.10.2019 Pe 12.15-13.45
01.11. - 29.11.2019 Pe 12.15-13.45
13.12.2019 Pe 12.15-13.45
John Calton, Jari Käkelä
Opetuskieli: englanti, suomi
04.09. - 16.10.2019 Ke 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 Ke 14.15-15.45
John Calton, Maura Ratia
Opetuskieli: englanti, suomi
04.09. - 16.10.2019 Ke 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 Ke 14.15-15.45
Nely Keinänen, Carla Suhr
Opetuskieli: englanti, suomi
05.09. - 17.10.2019 To 16.15-17.45
31.10. - 12.12.2019 To 16.15-17.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Opetuskieli: englanti, suomi
05.09. - 17.10.2019 To 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 To 10.15-11.45
Maria Salenius, Howard Sklar
Opetuskieli: englanti, ruotsi

Kuvaus

Etusija on ensimmäisen vuoden opiskelijoilla, jotka ilmoittautuvat ryhmiin orientaatioviikolla (viikko 35). Ilmoittautumiset vahvistetaan pääosin viikon 35 loppuun mennessä. Kevään ilmoittautumiset vahvistetaan pääosin viikon 2 loppuun mennessä.

Priority is given to first-year students, who register for the groups during the orientation week (week 35). Registrations are primarily confirmed by the end of week 35. Registrations for groups beginning in January are primarily confirmed by the end of week 2.

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija:

a. osaa analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomen/ruotsinkielistä tekstiä

b. osaa käsitellä tekstejä kontrastiivisesti

c. ymmärtää käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä käytännön kääntämiseen

d. osaa hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä

e. tuottaa sujuvaa suomen- tai ruotsinkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomen- tai ruotsinkielisen tekstin pohjalta.

Suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Kurssilla käsitellään tekstejä, käännöksiä ja keskustellaan sujuvan tekstin tuottamisesta sekä käännösperiaatteista. Kurssilla käsitellään viikoittaisia kotitehtäviä.

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Kurssitapaamisten välillä opiskelijat tekevät kotitehtävinä käännöksiä, tekstianalyysejä, tiedon- ja rinnakkaistekstien hakua, mahdollisia pari- ja ryhmätehtäviä Moodlessa tai erillistapaamisissa.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin ja/tai kurssikohtaiseen tenttiin, jotka arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosteluasteikko: 0-5.

Rästitentti 18.3., Re-examination 18.3.

Kurssi oppimistehtävineen. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Kurssin ensimmäiset seitsemän viikkoa käsittelevät englanninkielisen tekstin analyysia ja käännöstä suomeen/ruotsiin. Kurssin jälkimmäiset seitsemän viikkoa keskittyvät käännökseen suomesta/ruotsista englantiin. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.