Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 19.5.2021 - 19.5.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Rästitentti 2.6.2021 - 2.6.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 16.6.2021 - 16.6.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 7.7.2021 - 7.7.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 28.7.2021 - 28.7.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 28.4.2021 - 28.4.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 31.3.2021 - 31.3.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 24.2.2021 - 24.2.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 27.1.2021 - 27.1.2021
Morfosintaxis del español (KIK-ES112) 5 Cr Luentokurssi 20.1.2021 - 5.5.2021
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 2.12.2020 - 2.12.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 4.11.2020 - 4.11.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 14.10.2020 - 14.10.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 16.9.2020 - 16.9.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 29.7.2020 - 29.7.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 8.7.2020 - 8.7.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 17.6.2020 - 17.6.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 15.5.2020 - 15.5.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 3.4.2020 - 3.4.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 14.2.2020 - 14.2.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Morfosintaxis del español (KIK-ES112/RES212a) 5 Cr Kurssi 4.9.2019 - 11.12.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Kurssi 18.1.2019 - 3.5.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 25.7.2018 - 25.7.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 4.7.2018 - 4.7.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Rästitentti 8.6.2018 - 8.6.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 27.4.2018 - 27.4.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 9.2.2018 - 9.2.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Kurssi 16.1.2018 - 24.4.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 24.11.2017 - 24.11.2017
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Yleinen tentti 3.11.2017 - 3.11.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille espanjan opintosuunnan opiskelijoille ja edellyttää espanjan opinto-oikeutta.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositellaan suoritettavaksi kurssin KIK-ES111 Espanjan kielioppi jälkeen tai samanaikaisesti sen kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa morfologisen ja syntaktisen analyysin yksiköt sekä osaa määritellä niiden funktiot sanan ja lauseen sisällä;
- ymmärtää sanan morfologisen rakenteen ja lauseen syntaktisen rakenteen;
- osaa segmentoida ja selittää espanjan kielen morfologisia ja syntaktisia rakenteita;
- hallitsee morfologisen ja syntaktisen analyysien kielellisiä välineitä;
- tunnistaa kieliopin (morfologian ja syntaksin) ja fraseologian väliset erot ja rajapinnat.

Ajoitus

Ensimmäinen vuosi.

Järjestetään vuosittain.

Sisältö

Kurssilla keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:
- sanaluokat
- taivutus- ja johtamismorfeemit
- syntaktisen analyysin yksiköt ja funktiot
- lausekerakenteet ja lauseketyypit
- lauserakenteet ja lausetyypit
- morfologian ja syntaksin erot ja yhtymäkohdat

Suoritustavat

Kurssi (läsnäolopakko 75 %) tai kirjatentti.

Oppimateriaali

Mikäli opiskelija valitsee kirjatenttivaihtoehdon, siihen opiskeltavasta kirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Suositeltavaa kurssikirjallisuutta:

Aguirre, Carmen (2013): Manual de morfología. Barcelona: Castalia.

Fábregas, Antonio (2013): La morfología. El análisis de la palabra compleja. Madrid: Síntesis.

García-Page, Mario (2014): Cuestiones de morfología española: Madrid: Cera.

Gómez Torrego, Leonardo (2011): Análisis sintáctico. Teoría y práctica. Madrid: SM.

Gómez Manzano, Pilar, Paloma Cuesta Martínez, Mario García-Page & Ángeles Estévez Rodríguez (2007): Ejercicios de gramática y de expresión (con nociones teóricas), Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., 2a ed.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kontaktiopetuksena toteutettavan kurssin arviointi perustuu loppukokeeseen ja kurssin aikana tehtäviin kirjallisiin ja/tai suullisiin tehtäviin. Asteikko 0-5.

Kirjatentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Toteutus

Kurssi tai kirjatentti.