Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 19.5.2021 - 19.5.2021
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 16.6.2021 - 16.6.2021
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 7.7.2021 - 7.7.2021
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 28.7.2021 - 28.7.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 28.4.2021 - 28.4.2021
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 31.3.2021 - 31.3.2021
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 24.2.2021 - 24.2.2021
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 27.1.2021 - 27.1.2021
Historia y cultura de Hispanoamérica (KIK-ES215) 5 Cr Luentokurssi 21.1.2021 - 6.5.2021
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 2.12.2020 - 2.12.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 4.11.2020 - 4.11.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 14.10.2020 - 14.10.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 16.9.2020 - 16.9.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 29.7.2020 - 29.7.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 8.7.2020 - 8.7.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 17.6.2020 - 17.6.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 15.5.2020 - 15.5.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 3.4.2020 - 3.4.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020
Historia y cultura de Hispanoamérica (KIK-ES215/RES108) 5 Cr Kurssi 9.3.2020 - 30.4.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 14.2.2020 - 14.2.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Historia y cultura de Hispanoamérica 5 Cr Kurssi 5.9.2018 - 12.12.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 25.7.2018 - 25.7.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 4.7.2018 - 4.7.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 27.4.2018 - 27.4.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 9.2.2018 - 9.2.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Rästitentti 2.2.2018 - 2.2.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 24.11.2017 - 24.11.2017
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Yleinen tentti 3.11.2017 - 3.11.2017
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Kurssi 7.9.2017 - 14.12.2017

Kohderyhmä

Pakollinen opintojakso espanjalaisen filologian opiskelijoille. Ei avoin muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Espanjan historia ja kulttuuri

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tuntee espanjankielisen Amerikan historian pääpiirteet, keskeisimmät kehityskulut ja käännekohdat esikolumbiaaniselta ajalta nykyaikaan
-tuntee espanjankielisen Amerikan keskeisimmät kulttuuri- ja aatehistorialliset virtaukset
-osaa hakea itsenäisesti lisätietoa ja arvioida sitä kriittisesti
-osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltaan
-osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden tarkasteluun.

Ajoitus

Kurssi järjestetään vuosittain.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan espanjankielisen Amerikan historiaan prekolumbiaaniselta ajalta nykyaikaan sekä keskeisiin kulttuuri- ja aatehistoriallisiin virtauksiin.

Suoritustavat

Kurssi (läsnäolopakko 75 %) tai kirjatentti.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssi sisältää luento-osuuksia sekä itsenäisesti ja ryhmissä suoritettavia kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä. Opiskelija saa suullista ja/tai kirjallista palautetta opettajalta sekä vertaisilta.

Kirjatentin suorittava opiskelija saa henkilökohtaista palautetta opintojakson vastuuopettajalta.

Oppimateriaali

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit ja kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Listan kirjatenttiä varten luettavasta kirjallisuudesta saa opintojakson vastuuopettajalta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi perustuu kurssilla suoritettuihin suullisiin ja kirjallisiin oppimistehtäviin sekä mahdolliseen loppukuulusteluun tai kirjatenttiin. Suorituksia arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosteluasteikko on 0‒5.

Toteutus

Kurssi tai kirjatentti

Kurssi järjestetään vuosittain. Kirjatentin voi suorittaa useita kertoja vuodessa.