Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 14.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.1.2020
10:15 - 11:45
Ti 21.1.2020
10:15 - 11:45
Ti 28.1.2020
10:15 - 11:45
Ti 4.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 11.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 18.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 25.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 10.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 17.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 24.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 31.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 7.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 21.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 28.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Valinnainen (pakollinen baskin opintokokonaisuuden suorittajille).

Kielten kandiohjelma, Baski (opintokokonaisuus).

Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Opintojakso Baski I tai vastaavat tiedot.

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä.

Syventää baskin kielen suullisia taitoja ja kuuntelemisen ymmärtämistä. Pystyä keskustelemaan eri sosiaalisissa tilanteissa useammasta aiheesta ja ylläpitää ja kehittää sanastoa ja suullisia ilmaisuja.

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. Kevätlukukausi (periodit III ja IV). Opintojakson järjestäminen riippuu Etxepare Instituutin tuesta.

Puheharjoituksia, audiovisuaalisen materiaalin katsomista ja kuuntelua, suullisia esitelmiä tms. yleisistä sekä ajankohtaisista aiheista.

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Luennot, luennoilla tehtävät ääntämis-, kuullunymmärtämis- ja puheharjoitukset, kotona tehtävät harjoitukset.

Opiskelijat voivat seurata kurssin etenemistä Moodle-sivuissa.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäisiin tehtäviin. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä annettujen kotitehtävien tekeminen.

Opettaja: Araitz Claramunt Oregi