Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.10.2019 klo 09:00 - 23.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 15.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 29.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 5.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 12.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 19.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 26.2.2020
14:15 - 15:45

Kuvaus

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan aineopintojen opiskelijoille.

Opintojakso Johdatus Ranskan kirjallisuuteen (perusopinnot).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt yksityiskohtaisesti valikoimaan ranskankielisen kaunokirjallisuuden keskeisimmistä teoksista. Hänellä on käsitys siitä, mitä kirjallisuudentutkimus on, ja hän on saanut joitakin välineitä kirjallisten tekstien analysointiin. Hän on oppinut näkemään kirjallisuuden ja yhteiskunnan välisiä suhteita ja erottamaan piilomerkityksiä myös mm. lehtiteksteissä. Opintojakson suoritettuaan hän on oppinut tuottamaan rakenteellisesti koherenttia ranskankielistä tekstiä. Sekä hänen suullinen että kirjallinen kielitaitonsa on kehittynyt.

Kandiohjelman toinen opintovuosi. Kevätlukukausi (periodit 3 ja 4).

Opintojakso tarjoaa välineitä Ranskalle tyypillisen tekstianalyysin tekemiseen. Kurssin aikana käsitellään mm. paratekstiin, tekstin aloitukseen ja kerrontaan liittyviä kysymyksiä sekä ajan ja paikan rakentumista romaanissa.

Suoritusvaihtoehto

a) Kurssin yhteydessä ilmoitettava kirjallisuus;

Suoritusvaihtoehto

b) J. Racine, Phèdre, Abbé Prévost, Manon Lescaut, G. Flaubert , Madame Bovary, Ch. Baudelaire, Les fleurs du mal, M. Proust, Un amour de Swann.

Teoriaosuus ja sen soveltaminen käytännön tekstianalyysin kirjallisten oppimistehtävien avulla. Tiedonetsintätehtäviä ja kriittistä luentaa edistäviä harjoituksia yksilöllisesti tai ryhmässä.

Asteikolla 0-5.

Arviointi perustuu

- aktiiviseen tuntityöskentelyn;

- suoritettujen oppimistehtävien arvosanoihin;

- aikataulun noudattamiseen.

Kaksi suoritustapaa:

a) Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo);

b) Kirjatentti.