Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 13.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 20.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 27.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 3.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 10.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 17.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 24.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 9.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 16.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 23.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 30.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 6.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 20.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 27.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso italian aineopintojen opiskelijoille.

Perusopintojen opintojaksot Italian kielioppi, Kielitieteen peruskurssi ja Italialainen kielitiede.

Muut italialaisen filologian aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot italian syntaksista ja italian tekstuaalisista piirteistä. Hän tuntee erilaisia tapoja, joilla kieltä voidaan analysoida, ja hänellä on perusta erilaisten kielitieteellisten analyysimetodien soveltamiseen.

Aineopintojen alussa. Opintojakso järjestetään 3. ja 4. periodilla.

Opintojaksossa käsitellään syntaksin ja tekstilingvistiikan perusterminologiaa ja analysoidaan kieltä eri näkökulmista peruslauseista kokonaisiin teksteihin. Kurssilla kehitetään myös opiskelijan kykyä argumentoida.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

-opittuja teoriasisältöjä aktivoivat harjoitukset

-itsenäinen sekä ryhmätyöskentely

-jatkuva palaute

-aikataulun noudattaminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvostelussa otetaan huomioon opittujen sisältöjen soveltaminen erilaisissa harjoituksissa.

Lopullista arvosanaa voivat joko korottaa tai alentaa seuraavat seikat:

-aikataulun noudattaminen

-säännöllinen läsnäolo

-aktiivisuus tunneilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä ja ryhmätyöskentelynä.