Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten kandidaatinohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinaisen Lähi-idän kielet" -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Tätä opintojaksoa seuraa valinnainen ”Muinaisegypti 2” -opintojakso. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten maisteriohjelman opintokokonaisuus ”Muinainen Lähi-itä”.

Tutustuminen klassisen egyptin kielen kieliopin perusrakenteisiin ja hieroglyfikirjoitukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee klassisen kielen alkeet. Opiskelija oppii hieroglyfimerkit sekä osaa kääntää yksinkertaisia tekstejä.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana tutustutaan klassisen egyptin kieleen. Sen aikana harjoitellaan sekä kirjoitusjärjestelmän alkeita että kieliopin ja sanaston perusteita ja opitaan lukemaan yksinkertaisia tekstejä. Opintojaksossa käsitellään myös muinaisen Egyptin kielihistoriaa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, mahdollisia projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot klassisen egyptin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja/tai kirjallisena tenttinä.