Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 18.9.2019 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Laimute Balode kuva

Laimute Balode

Julkaistu, 20.3.2020 klo 12:00

In special circumstances (18.03.-15.04.2020.), training takes place in an on-line environment: via e-mail (laimute.balode@helsinki.fi), Watsapp video, etc.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
10:15 - 11:45
To 5.9.2019
14:15 - 15:45
Ma 9.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
10:15 - 11:45
To 12.9.2019
14:15 - 15:45
Ma 16.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 18.9.2019
10:15 - 11:45
To 19.9.2019
14:15 - 15:45
Ma 23.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 25.9.2019
10:15 - 11:45
To 26.9.2019
14:15 - 15:45
Ma 30.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 2.10.2019
10:15 - 11:45
To 3.10.2019
14:15 - 15:45
Ma 7.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 9.10.2019
10:15 - 11:45
To 10.10.2019
14:15 - 15:45
Ma 14.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 16.10.2019
10:15 - 11:45
To 17.10.2019
14:15 - 15:45
Ma 28.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
To 31.10.2019
14:15 - 15:45
Ma 4.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
To 7.11.2019
14:15 - 15:45
Ma 11.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
To 14.11.2019
14:15 - 15:45
Ma 18.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
10:15 - 11:45
To 21.11.2019
14:15 - 15:45
Ma 25.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
To 28.11.2019
14:15 - 15:45
Ma 2.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
To 5.12.2019
14:15 - 15:45
Ma 9.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 11:45
To 12.12.2019
14:15 - 15:45
Ma 13.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 15.1.2020
10:15 - 11:45
To 16.1.2020
16:15 - 17:45
Ma 20.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 11:45
To 23.1.2020
16:15 - 17:45
Ma 27.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 11:45
To 30.1.2020
16:15 - 17:45
Ma 3.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 11:45
To 6.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 10.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 12.2.2020
12:15 - 13:45
To 13.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 17.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 19.2.2020
12:15 - 13:45
To 20.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 24.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 26.2.2020
12:15 - 13:45
To 27.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 9.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 11.3.2020
12:15 - 13:45
To 12.3.2020
16:15 - 17:45
Ma 16.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 18.3.2020
12:15 - 13:45
To 19.3.2020
16:15 - 17:45
Ma 23.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 25.3.2020
12:15 - 13:45
To 26.3.2020
16:15 - 17:45
Ma 30.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 1.4.2020
12:15 - 13:45
To 2.4.2020
16:15 - 17:45
Ma 6.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 8.4.2020
12:15 - 13:45
To 16.4.2020
16:15 - 17:45
Ma 20.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.4.2020
12:15 - 13:45
To 23.4.2020
16:15 - 17:45
Ma 27.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 29.4.2020
12:15 - 13:45

Kuvaus

Pakollinen kielten kandiohjelman latvian opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Latvia 1.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B1, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee myös latviankielistä kaunokirjallisuutta ja tärkeimpiä kulttuurin ilmiöitä.

Toisena opiskeluvuonna Latvia 1:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojakso syventää kielen kieliopin tuntemusta, monipuolistaa sanavarastoa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Jakso kartuttaa opiskelijan tietoja Latviasta ja edistää ydinsisältöjen ymmärtämistä kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy myös latvialaisen kultuurin ilmiöihin, erityisesti kirjallisuuteen ja tapakulttuuriin.

Klēvere-Velhli & Naua, Latviešu valoda studentiem. Opettajan osoittama ja jakama aineisto.

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijan pitää esimerkiksi tehdä kirjoitelma jostakin ajankohtaisesta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelija voi esimerkiksi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja seurata niiden saavuttamista, kiinnittäen huomiota omiin erityistarpeisiinsa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien tekemistä, kirjallisen tehtävän tekemistä ja sen esittelyä sekä loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Kontaktiopetusta 168 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo. Aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemistä, loppukoe.