Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.8.2019 klo 09:00 - 4.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 6.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 13.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 16.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 18.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 20.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 23.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 25.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 27.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 30.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 2.10.2019
14:15 - 15:45
Pe 4.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 7.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 9.10.2019
14:15 - 15:45
Pe 11.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 14.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 16.10.2019
14:15 - 15:45
Pe 18.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 28.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 30.10.2019
14:15 - 15:45
Pe 1.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 4.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 8.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 11.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 15.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 22.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 25.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 29.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 2.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
14:15 - 15:45
Ma 9.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
14:15 - 15:45
Pe 13.12.2019
10:15 - 11:45
Ma 13.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 15.1.2020
14:15 - 15:45
Pe 17.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 20.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.1.2020
14:15 - 15:45
Pe 24.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 27.1.2020
14:15 - 15:45
Ke 29.1.2020
14:15 - 15:45
Pe 31.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 3.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 5.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 7.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 10.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 12.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 14.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 17.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 19.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 21.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 24.2.2020
14:15 - 15:45
Ke 26.2.2020
14:15 - 15:45
Pe 28.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 9.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 11.3.2020
14:15 - 15:45
Pe 13.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 16.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 18.3.2020
14:15 - 15:45
Pe 20.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 23.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 25.3.2020
14:15 - 15:45
Pe 27.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 30.3.2020
14:15 - 15:45
Ke 1.4.2020
14:15 - 15:45
Pe 3.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 6.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 8.4.2020
14:15 - 15:45
Pe 17.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 20.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 22.4.2020
14:15 - 15:45
Pe 24.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 27.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 29.4.2020
14:15 - 15:45

Kuvaus

Pakollinen swahilin aineopintojen opiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Swahili 1 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla keskitytään muutamaan aihepiiriin ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Swahili 1 -opintojakson aikana opiskelija on omaksunut swahilin kieliopin taivutusmorfologian (mm. substantiiviluokkajärjestelmä ja verbitaivutus). Tämän opintojakson aikana opetellaan näiden muotojen käyttämistä (erityisesti yhdistelmäverbimuodot) sekä syvennetään osaamista sanojen johtamisessa ja johdettujen sanojen merkitysten ja käytön hallitsemisessa.

Opintojakson tavoitteena on sujuva peruskielitaito, jonka avulla opiskelija selviää arkipäiväisessä kielenkäytössä. Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään suhteellisen vaivattomasti (sekä kirjallisesti että suullisesti). Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B1.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija hallitsee swahilin kielen rakenteen (taivuttaminen ja johtaminen), ymmärtää eri muotojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa ja osaa käyttää kielioppirakenteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 2000 sanaa.

Opiskelija osaa arvioida ja kuvailla omaa kielitaitoaan ja suunnitella omaa oppimista tukevia harjoituksia.

Toinen vuosi.
Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään joka toinen vuosi.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Yleinen asteikko 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta swahilin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.