Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Target group: This independent study course is only for students without knowledge in Finnish language. Students who speak Finnish can take in-class Ukrainian courses. No previous studies of Slavonic languages are needed.

Timing: Preceding studies: Elementary course in Ukrainian (KIK-UK101) and Continuation course in Ukrainian (KIK-UK102).

Objective: The aim is to be acquainted with the main grammatical structures of Ukrainian language, be able to read intermediate authentic Ukrainian texts on different topics, summarize them in written or oral form and understand easy and intermediate Ukrainian speech.

Contents: The aims are achieved by reading authentic texts, watching authentic video programmes and commenting the grammatical structures and vocabulary of the material. The given texts concentrate mainly on knowledge of Ukraine. In addition, the student chooses texts from his own field or texts that are otherwise interesting.

Completion: Independent studies in Moodle with instructions from teacher.

Evaluation: University of Helsinki grading scale 0-5

Realisation and working methods: There are no lectures, the course is accomplished by independent studies during the academic year 2019-2020. Please sign up in WebOodi by 28.2.2020. Also contact the responsible teacher Päivi Saurio by email (paivi.saurio@helsinki.fi) for guidance and materials.

Study materials and literature: Study material will be available in Moodle (a virtual learning environment used at the University of Helsinki). Responsible teacher will send instructions how to log in for those who have signed up.

Other information: This course is organized by the Ukrainian Studies module (KIK-UK100, 30 ECTS) that is carried out in cooperation with Bachelor's Programme in Languages and the Aleksanteri Institute.

Contact person: Ukrainian Studies Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

Ukrainian Studies: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/ukrainian-studies

Ilmoittaudu
5.11.2019 klo 23:59 - 28.2.2020 klo 23:59

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen Ukraina-opintokokonaisuutta suorittaville. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille.

Ukrainan jatkokurssi tai vastaavat tiedot kirjallisessa tentissä osoitettuina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ukrainan kieliopillisen rakenteen, osaa lukea keskivaikeaa muokkaamatonta ukrainankielistä tekstiä eri elämänalueilta ja referoida lukemiaan tekstejä niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Opiskelija oppii ymmärtämään helpohkoa ja keskivaikeaa ukrainankielistä puhetta.

Ukraina-opintokokonaisuuden opintojen toinen vuosi.
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Kontaktiopetusta on syyslukukaudella ja itsenäistä työskentelyä kevätlukukaudella.

Opintojaksossa käydään läpi kirjallisia ja kuunneltavia tekstejä kommentoiden kielioppia ja sanastoa. Yhteisissä teksteissä keskitytään pääosin maantuntemukseen. Lisäksi kukin opiskelija valitsee itsenäisesti tutustuttaviksi oman alansa tekstejä tai muuten itseään kiinnostavia tekstejä.

Opintojaksossa käydään läpi kirjallisia ja kuunneltavia tekstejä kommentoiden kielioppia, sanastoa ja sisältöä. Yhdessä käsiteltävien kirjallisten tekstien pohjalta tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä. Kuunneltavia tekstejä käsitellään yhdessä tai itsenäisesti. Itse valitsemistaan teksteistä opiskelija laatii kirjallisia referaatteja tai laatii niiden pohjalta kirjoitelmia.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy loppukokeen ja itsenäisesti tutkittavien tekstien pohjalta.

Harjoituskurssi lähiopetuksena sekä itsenäisesti läpikäytäviä tekstejä. Ne, jotka eivät hallitse suomen kieltä riittävän hyvin pystyäkseen seuraamaan opetusta, voivat suorittaa opintojakson itsenäisesti opettajan ohjauksella.