Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen Ukraina-opintokokonaisuutta suorittaville. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot ja ymmärrys Ukrainan alueen historiallisesta kehityksestä sekä menneisyyden merkityksestä nykyisen Ukrainan yhteiskunnan rakentumisesta.

Ajoitus

Järjestetään lukuvuosittain.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään Ukrainan historian käännekohtiin ja niiden poliittisiin, sosiaalisen ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Oppimateriaali

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Toteutus

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisena suoritustapana kirjallisuuskuulustelu.