Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 27.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 10.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 11.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 16.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 17.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 18.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 23.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 24.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 25.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 30.9.2019
12:15 - 13:45
Ti 1.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 2.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 7.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 8.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 9.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 14.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 15.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 16.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 28.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 29.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 4.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 5.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 11.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 12.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 19.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 25.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 26.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 2.12.2019
12:15 - 13:45
Ti 3.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.12.2019
12:15 - 13:45
Ti 10.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 11:45
Ma 13.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 14.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 15.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 20.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 21.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 27.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 28.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 11:45
Ma 3.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 4.2.2020
12:15 - 13:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 10.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 11.2.2020
12:15 - 13:45
Ke 12.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 17.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 18.2.2020
12:15 - 13:45
Ke 19.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 24.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 25.2.2020
12:15 - 13:45
Ke 26.2.2020
10:15 - 11:45
Ma 9.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 10.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 11.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 16.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 17.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 18.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 23.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 24.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 25.3.2020
10:15 - 11:45
Ma 30.3.2020
12:15 - 13:45
Ti 31.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 1.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 6.4.2020
12:15 - 13:45
Ti 7.4.2020
12:15 - 13:45
Ke 8.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 20.4.2020
12:15 - 13:45
Ti 21.4.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.4.2020
10:15 - 11:45
Ma 27.4.2020
12:15 - 13:45
Ti 28.4.2020
12:15 - 13:45
Ke 29.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat Kiinan kieltä, ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:
1) kiinan pääaineopiskelijat;
2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat (etusija kiinan sivuaineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa kiinan kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Kiinan perusopinnot 1 tai vastaavan tasoiset opinnot suoritettuina jossain muussa yliopistossa.

Kielitieteen, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen 30 op opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Opiskelijat

- puhuvat melko sujuvasti ja ymmärtävät valikoituja aiheita käsittelevää kiinankielistä puhetta

- pystyvät ilmaisemaan mielipiteensä kiinaksi määrätyistä aiheista

- ymmärtävät n. 2 000 kiinalaista kirjoitusmerkkiä/sanaa/ilmausta sisältäviä tekstejä

- kirjoittavat lyhyitä esseitä valikoiduista aiheista käyttäen oikeaa sanastoa ja oikeita rakenteita

- saavuttavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1 mukaisen kielitaidon http://www.coe.int/lang-CEFR

(http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf)

Toinen opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään vain joka toinen vuosi.

Yllä kohdassa Opintojakson osaamistavoitteet lueteltujen taitojen kehittäminen integroidun oppimisen ja harjoitusten avulla.

- Suullisten taitojen oppiminen ja tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvän puhutun kiinan ymmärtäminen

- N. 2 000 kiinalaista kirjoitusmerkkiä/sanaa/ilmausta sisältävien tekstien ymmärtäminen

- Lyhyiden, valikoituja aiheita käsittelevien esseiden kirjoittaminen käyttäen oikeaa sanastoa ja oikeita rakenteita.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Luennot.

Integroitujen harjoitusten teko kurssilla tai omalla ajalla itsenäisesti ja ryhmässä.

Arvosteluasteikko: 0–5

Arviointi perustuu tenttitulokseen, tuntityöskentelyyn ja kirjallisten tehtävien laatuun sekä niiden suorittamiseen annetussa ajassa.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.