Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Erikoiskurssi 1 5 Cr Yleinen tentti 2.12.2020 - 2.12.2020
Erikoiskurssi 1 5 Cr Yleinen tentti 4.11.2020 - 4.11.2020
Erikoiskurssi 1 5 Cr Yleinen tentti 14.10.2020 - 14.10.2020
Erikoiskurssi 1 5 Cr Yleinen tentti 16.9.2020 - 16.9.2020
Pääkielen erikoiskurssi 1, Classical Chinese: Intermediate and Beginners 5 Cr Luentokurssi 3.9.2020 - 10.12.2020
Japanin sosiolingvistiikka 5 Cr Luentokurssi 2.9.2020 - 9.12.2020
Pohjois-Euraasian kielimaantiedettä ja etnohistoriaa 5 Cr Kurssi 15.1.2020 - 26.2.2020
Holy Cow! A Hindi language and translation course for advanced students 5 Cr Kurssi 3.9.2019 - 13.9.2019
Riukiukielten johdantokurssi 5 Cr Kurssi 18.1.2019 - 3.5.2019
Käännösprojekti japanin kieleen (KIM-AA304/KIM-AA308/KIM-AA307) 5 Cr Muu opetustapahtuma 14.1.2019 - 3.5.2019
Japanin käännöskurssi 5 Cr Kurssi 6.9.2017 - 18.10.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Osaamistavoitteet

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Ajoitus

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Sisältö

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.