Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 6.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 3.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 10.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 17.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 24.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 9.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 16.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 23.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 30.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 6.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.4.2020
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Valinnainen Afrikan ja Lähi-idän kielten opintosuunnan opiskelijoille (Kielten maisteriohjelma). Tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kandidaatintutkinto sekä arabia/heprea/somali/swahili 3 tai rinnakkain sen kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin pääkielen osa-alueeseen. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa kielitaitoaan käytännön työssä.

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Esimerkiksi vaativia kirjoitusharjoituksia, edistynyt keskustelukurssi tai edistynyt tekstikurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Esimerkiksi projektityöskentelyä, itseopiskelua.

Arvioinnissa käytetään itse- ja vertaisarviointia sekä harjoitustehtävien jatkuvaa arviointia.
Keskeinen arvioitava taito on kielitaidon soveltaminen käytännön tehtäviin.
Arvosteluasteikko 0–5.

Lähiopetusta tai itsenäistä työskentelyä.