Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 1.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
12:15 - 13:45
To 12.9.2019
12:15 - 13:45
To 19.9.2019
12:15 - 13:45
To 26.9.2019
12:15 - 13:45
To 3.10.2019
12:15 - 13:45
To 10.10.2019
12:15 - 13:45
To 17.10.2019
12:15 - 13:45
To 31.10.2019
12:15 - 13:45
To 7.11.2019
12:15 - 13:45
To 14.11.2019
12:15 - 13:45
To 21.11.2019
12:15 - 13:45
To 28.11.2019
12:15 - 13:45
To 5.12.2019
12:15 - 13:45
To 12.12.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma.

Osa kokonaisuutta ’Germaanisen filologian ydinkompetenssit’.

Pakollinen.

Opiskelija osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi sekä suullisesti eri tilanteissa että kirjallisesti tekstien laatimisessa germaanisen filologian ammattikentällä.

1. lukukauden aikana. Kurssi pyritään järjestämään joka vuosi 1.-2. periodeissa.

  • Suullisen ilmaisutaidon osa-alueiden harjoittelu, mm. esitelmän pitäminen, keskustelualustuksen esittäminen, puheen johtaminen, oman mielipiteen ilmaisu ja puolustaminen.
  • Ammatillisesti relevanttien tekstilajien leksikaalista, kieliopillista ja tyylillistä analysointia ja omaan alaan liittyvien tekstien tuottamista.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätehtävät jne.

Opiskelijat osoittavat oppimistehtävissä saavuttavansa opintojakson tavoitteet.

Yleinen asteikko 0-5.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään (pakollinen läsnäolo). Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Anta Kursiša