Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Comparative Phonetics and Phonology of Spanish and Portuguese (KIM-PO304, KIM-PT331) 5 Cr Luentokurssi 31.8.2020 - 7.12.2020
Opintomatka 5 Cr Kurssi 4.9.2019 - 27.11.2019
Erikoisala: Espanjan akateeminen kirjoittaminen / Español académico 5 Cr Verkkokurssi 2.9.2019 - 13.12.2019

Kohderyhmä

Valinnainen opintojakso espanjalaisen filologian opiskelijoille.

Kurssi on avoin Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman kieliparissa suomi–espanja opiskeleville opiskelijoille sekä muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille, joilla on riittävä kielitaito.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssin osallistujilta vaaditaan sujuva espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä perustiedot kielentutkimuksesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin espanjan kielen tutkimuksen erikoisalaan.

Ajoitus

Espanjalaisen filologian syventävät opinnot

Opetusta ei järjestetä joka vuosi.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään johonkin espanjan kielen tutkimuksen erikoisalaan.

Suoritustavat

Kurssi

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

The teacher will specify the methods in the beginning of the course and how s/he is documenting the activities.

Oppimateriaali

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit ja kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointimenetelmät ja -kriteerit ilmoitetaan kurssin alussa. Arvosteluasteikko on 0‒5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Other courses that support the further development of the competence provided by this course are those offered in the thematic group with the title-“Tools and Applications for the Study of Spanish”.

Toteutus

Kurssi