Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 8.1.2020 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 15.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 12.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 19.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 26.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 2.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 9.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 16.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 23.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 30.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 7.10.2020
10:15 - 11:45
Ke 14.10.2020
10:15 - 11:45
Ke 28.10.2020
10:15 - 11:45
Ke 4.11.2020
10:15 - 11:45
Ke 11.11.2020
10:15 - 11:45
Ke 18.11.2020
10:15 - 11:45
Ke 25.11.2020
10:15 - 11:45
Ke 2.12.2020
10:15 - 11:45
Ke 9.12.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri -opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kandin tutkinto.

Seminaarin jälkeen opiskelija osaa argumentoida aiheestaan ja hallitsee hyvin tieteellisen kirjoittamisen käytännöt. Hän osaa myös arvioida perustellusti toisten töitä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Hän osaa käyttää alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tehdä aiheensa ymmärrettäväksi myös muille. Seminaarin päättyessä opiskelija on saanut pro gradu -tutkielmansa valmiiksi tai lähes valmiiksi.

Maisteriopintojen 1. lukuvuoden kevätlukukausi ja 2. lukuvuoden syyslukukausi. Seminaarin aikana suoritetaan opintojakso Metodit ja tieteellinen kirjoittaminen (1. lukuvuoden kevätlukukausi). Seminaari alkaa periodilla 3, minkä jälkeen siinä on tauko 4. periodilla, ja se jatkuu seuraavan lukuvuoden syyslukukaudella.

Seminaarissa perehdytään tutkimustyön käytäntöihin ja kehitetään sekä tutkielman teossa että työelämässä tarvittavia valmiuksia. Näihin valmiuksiin kuuluvat mm. käsiteltävänä olevan teeman ymmärrettävä ja selkeä esitteleminen sekä kirjallisesti että suullisesti.

Seminaarin aikana laaditaan pro gradu-tutkielma.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Seminaariin liittyvät aineistot ilmoitetaan kurssin alussa. Moodle-alusta toimii apuna. Seminaarin aikana laaditaan pro gradu-tutkielma.

Seminaariin kuuluu ennen kaikkea itsenäistä työskentelyä oman pro gradu -tutkielman parissa. Tämän lisäksi opiskelija tekee ryhmä-/paritöitä ja osallistuu aktiivisesti seminaariryhmän työskentelyyn ottamalla osaa keskusteluun ja opponoimalla vähintään yhden kerran toista opiskelijaa.

Seminaari arvostellaan asteikolla 0─5.

Arvosteluun vaikuttavat seminaarissa esitetty gradun osaksi liitettävä kirjallinen työ sekä sisällön että kieliasun kannalta, opponointi, tunneilla osoitettu aktiivisuus sekä mahdollisista muista tehtävistä suoriutuminen ja aikataulun noudattaminen.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.