Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 29.7.2020 - 29.7.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 16.9.2020 - 16.9.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 14.10.2020 - 14.10.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 4.11.2020 - 4.11.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 2.12.2020 - 2.12.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 8.7.2020 - 8.7.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 17.6.2020 - 17.6.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 15.5.2020 - 15.5.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 3.4.2020 - 3.4.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 14.2.2020 - 14.2.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 25.7.2018 - 25.7.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 4.7.2018 - 4.7.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 27.4.2018 - 27.4.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 9.2.2018 - 9.2.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 24.11.2017 - 24.11.2017
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 3.11.2017 - 3.11.2017
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 6.10.2017 - 6.10.2017
Ranskan kielen historia 5 Cr Yleinen tentti 15.9.2017 - 15.9.2017

Kohderyhmä

Vastaava koulutusohjelma: kielten maisteriohjelma.

Valinnainen opintojakso opetussuunnitelman kohdassa Ranskan kielen tutkimus, kehitys ja vaihtelu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva ranskan kielen ja/tai romaanisten kielten sisäisestä historiasta (kielen kehitys) ja ulkoisesta historiasta (kielen käytön ja aseman kehitys). Opiskelija harjaantuu lukemaan aihepiirin tekstejä ja soveltamaan oppimaansa opetuskeskusteluissa, analyysiharjoituksissa ja kirjoitelmissa. Opiskelija kykenee raportoimaan lukemastaan kirjallisuudesta, luennoista ja opetuskeskusteluista tekstissä, joka on rakenteeltaan loogista, kielellisesti virheetöntä ja tyylillisesti asianmukaista asiatekstiä.

Ajoitus

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

Sisältö

Sisältö riippuu suoritustavasta; ks. kohta Opintojakson toteutus. Ks. myös osaamistavoitteet.

Oppimateriaali

Suoritusvaihtoehto 1: Opetuksen yhteydessä sovittava kirjallisuus

Suoritusvaihtoehto 2: valitse joko (a) tai (b) ja ilmoittaudu tiedekuntatenttiin:

a) Kielen kehitys latinasta nykyranskaan ja yleinen romanistiikka: Lue seuraavat teokset: M. Huchon, Histoire de la langue française ja M. Banniard, Du latin aux langues romanes.
b) Keskiajan kulttuuri: Lue teokset R. Delort, La vie au Moyen Age ja M. Zink, Littérature française du Moyen Age.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvostelu asteikolla 0–5.

Arviointi vaihtoehdossa 1 perustuu

  • aktiiviseen osallistumiseen ja säännölliseen läsnäoloon
  • opintojakson aikana tehtävien kirjallisten töiden arvosanaan ja/tai
  • oppimistehtävän arvosanaan.

Toteutus

1) Kahden periodin kurssi, jolla luentojen ohella luetaan ranskankielistä tutkimuskirjallisuutta, keskustellaan siitä ja kirjoitetaan raportteja. Opettajan kanssa sovittava oppimistehtävä.

2) Tiedekuntatenttitilaisuudessa suoritettava kirjatentti, jonka vaihtoehdot on esitetty kohdassa Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus.

3) Vähintään 5 opintopisteen verran latinan opintoja.