Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 9.1.2020 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Anne Riippa kuva

Anne Riippa

Julkaistu, 19.3.2020 klo 8:02

Au temps du coronavirus, le cours FLE II se déroulera à distance.

On se mettra en télétravail sur Moodle à partir du 26 mars.

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37612&notifyeditingon=1

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 16.1.2020
10:15 - 11:45
To 23.1.2020
10:15 - 11:45
To 30.1.2020
10:15 - 11:45
To 6.2.2020
10:15 - 11:45
To 13.2.2020
10:15 - 11:45
To 20.2.2020
10:15 - 11:45
To 27.2.2020
10:15 - 11:45
To 12.3.2020
10:15 - 11:45
To 19.3.2020
10:15 - 11:45
To 26.3.2020
10:15 - 11:45
To 2.4.2020
10:15 - 11:45
To 16.4.2020
10:15 - 11:45
To 23.4.2020
10:15 - 11:45
To 30.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Vastaava koulutusohjelma: kielten maisteriohjelma.

Valinnainen opintojakso kohdassa Ranskan kielen tutkimus, kehitys ja vaihtelu.

Tarjolla kielten maisteriohjelman opiskelijoille.

Opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ranskan kielen opetuksen menetelmiä eri osa-alueilla, osaa suhtautua niihin kriittisesti ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan. Hän on kykeneväinen arvioimaan oppilaiden suorituksia erilaisten kriteerien mukaan ja ottamaan huomioon erot Ranskan ja Suomen opetustavoitteissa ja arviointimenetelmissä. Hänen suullinen ja kirjallinen ilmaisunsa on entisestään parantunut.

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi.

Tutustuminen pedagogiikan eri osa-alueisiin ja monipuolisiin arviointimenetelmiin sekä niiden soveltaminen oppimistehtävissä.

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia;

itsenäistä ja/tai ryhmätyöskentelyä opettajan ohjeiden mukaan.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- parityöskentely ja ryhmätyöt

- itsenäinen työskentely

- jatkuva palaute

- aikataulun noudattaminen.

Arvostelu asteikolla 0–5.

Arviointi perustuu

- aktiiviseen osallistumiseen ja säännölliseen läsnäoloon;

- opintojakson aikana tehtävien kirjallisten töiden arvosanaan ja/tai
oppimistehtävän/ien arvosanaan;

- aikataulun noudattamiseen.

Opintosuunnan järjestämä 2. periodin kurssi.