Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

The course is oriented towards students with distinct interest in ancient Egypt. It is divided into 7 major topics, which are introduced in a 2 hrs lecture (Tuesday session) and an ensuing student seminar with practical focus (Friday session). Aim of the course is to get acquainted with a major corpus of primary sources from ancient Egypt and to analyze them for historiographical questions. Focal point is Egyptian social history.

Topics
Week 1: Introduction (structural development – functional contexts – historiographical approaches)
Week 2: Structural types (posture – gesture – size – attributes – stylistic features)
Week 3: Production (materials – production process – proportions – re-use / recycling)
Week 4: Displayed figures (human / divine – gender – age – professions – social status)
Week 5: Spatial contexts (tomb – necropolis – town – temple forecourt – sanctuary – adornment)
Week 6: Epigraphics (standard inscriptions – distribution on statue – relation of inscription/display)
Week 7: Visibility (public / non-public statues – statue processions – booty & diplomatic gifts)

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 3.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 6.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 10.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 13.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 17.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 20.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 24.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 27.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 1.10.2019
12:15 - 13:45
Pe 4.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 8.10.2019
12:15 - 13:45
Pe 11.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 15.10.2019
12:15 - 13:45
Pe 18.10.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten maisteriohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinainen Lähi-itä" opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Suositellaan erityisesti "Muinaisen Lähi-idän historia"-opintojakson suorittamista ennen tätä opintojaksoa. Muita suositeltavia opintoja ovat tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot ja kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. myös kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuus "Muinaisen Lähi-idän kielet."

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot jostakin muinaisen Lähi-idän ilmiöstä, kielestä tai aikakaudesta. Opintojaksossa on tarkoitus syventyä nimenomaan kurssin aiheena olevaan ilmiöön, eikä käsitellä koko muinaisen Lähi-idän kattavia teemoja.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa. Ei järjestetä joka vuosi. Erityisalan kurssi voidaan järjestää tarvittaessa myös intensiiviopetuksena (esim vierailevan luennoitsijan tai tutkijan opettamana). Opetustunteja 28.

Opintojaksossa perehdytään johonkin muinaisen Lähi-idän erityispiirteeseen.

Ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Friday's lectures re-located to ANEE Meeting room (Fabianinkatu 24A, room 122).

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo). Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt. Erityisestä syystä opintojakso voidaan suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.