Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 8.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
12:15 - 13:45
To 19.9.2019
12:15 - 13:45
To 3.10.2019
12:15 - 13:45
To 17.10.2019
12:15 - 13:45
To 7.11.2019
12:15 - 13:45
To 21.11.2019
12:15 - 13:45

Tehtävät

Apresentação oral individual

APRESENTAÇÃO ORAL:

- Data - 21 de Novembro
- 25 minutos
- Ênfase no Conteúdo Histórico presente na longa-metragem lusófona

- Tero: "Non ou Vã Glória de Mandar"
- Tito: "Capitão Falcão"
- Sonia: "Nise: O Coração da Loucura"

ENTREGA DO GUIÃO FINAL:

- 21 de Novembro OU fim de Novembro
- 10 Páginas

Kuvaus

Kielten maisteriohjelma. Portugalin syventävät opinnot. Ydinkompetenssit.

Vaihtoehtoinen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille jonkin Portugalin kirjallisuutta tai Maantieteellisiä variaatioita käsittelevän teemakokonaisuuden opintojakson kanssa.

Jompikumpi pakollinen.

Tämä opintojakso täydentää Portugalin historia- ja kulttuuri -opintojaksoa.

Teemakokonaisuus II: Dialektologia, Teemakokonaisuus III: Portugalin nykykirjallisuus tai jokin Erikoisala, joka mahdollisesti käsittelee portugalin kieltä

suhteessa kulttuuriin/historiaan/yhteiskuntaan.

Lisäät tietoasi taiteen yleisistä suuntauksista Portugalissa, portugalilaisesta yhteiskunnasta, yhteiskuntaluokista, kirkon roolista yhteiskunnassa, politiikan vaikutuksesta taiteeseen ja kulttuuriin yleensä eri aikakausina.

Osaat soveltaa oppimaasi muihin kulttuuriin ja kieleen liittyviin opintojaksoihin. Ymmärrät paremmin portugalilaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Opintojakso on tarkoitettu samalla yleissivistäväksi kurssiksi.

Maisteriopintojen aikana. Suositeltava ajankohta maisteriopintojen 1. vuotena.

Opintojaksoa ei välttämättä tarjota joka vuosi.

- Exibição de filmes/documentários que retratam uma determinada época histórica e contextos político e social em Portugal e países lusófonos. Análise aprofundada do mundo lusófono.

- Serão feitas apreciações críticas sobre as obras cinematográficas exibidas ao longo do semestre. Debate sobre o contexto histórico presente nas mesmas.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Säännöllinen läsnäolo tunneilla.

Oppimistehtävien suorittaminen.

Aikataulun noudattaminen.

Opintojakso vaatii omatoimisuutta ja tiedonhakua portugalinkielisistä lähteistä.

Kurssimuotoinen opintojakso:

Kirjallinen työ 20 %.

Suullinen esitys 20%.

Loppukuulustelu 80 %.

Arvosteluasteikko 0-5.

TAI

Valinnainen opintojakso (ks. asianomaisesta kohdasta).

Opintojakso suoritetaan joko

a) yhden periodin kestävänä lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo)

b) yhden valinnaisen opintojakson suorituksena (ks. valitsemasi opintojakson tiedot)