Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Kielten maisteriohjelma. Portugalin syventävät opinnot.

Teemakokonaisuus III: Kirjallisuus

Valinnainen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille.

Mielellään syventävien opintojen ydinkompetenssiin kuuluvat opintojaksot suurimmalta osin suoritettu.

Muut Teemakokonaisuus III:n opintojaksot ja Teemakokonaisuus II: Afrikan portugali.

Opintojakson hyväksytysti suoritettuasi tunnet Afrikan portugalinkielisen kirjallisuuden historian pääpiirteittäin: sen tärkeimmät vaiheet ja suuntaukset, kirjailijat ja teokset.

Pystyt soveltamaan opittua tietoa kaunokirjallisten tekstien analyysissä.

Olet parantanut suullista ja kirjallista ilmaisutaitoasi portugalin kielellä.

Maisteriopintojen aikana. Jos Pro gradu käsittelee kirjallisuutta, opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaaria tai sen aikana.

Opintojaksoa ei välttämättä tarjota joka vuosi.

Lähiopetus sisältää interaktiivista luento-opetusta, jonka lisäksi opettaja antaa yksilöllisiä ja /tai ryhmässä suoritettavia oppimistehtäviä

Opintojakson lopussa loppukuulustelu.

Tai

Kirjatentti.

Lähiopetus: Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Lähiopetus: aktiivinen osallistuminen tunneilla ja oppimistehtävien suorittaminen.

Itsenäinen opiskelu, alan kirjallisuuteen tutustuminen.

Kirjatentti: Itsenäinen opiskelu.

Lähiopetus: aktiivinen osallistuminen tunneilla ja oppimistehtävien suorittaminen.

Loppukuulustelu.

Kirjatentti 100%.

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso suoritetaan joko a) 2 periodia kestävänä lähiopetuksena (läsnäolo pakollinen) ja siihen liittyvänä työskentelynä.

b) Kirjatenttinä, jonka jälkeen palautetapaaminen kuulustelijan kanssa.