Dziga Vertov

Venäläisen elokuvan historia -kurssi koostuu FT Lauri Piispan luennoista ja elokuvaesityksistä, jotka järjestää KAVI.

Kurssilla Venäläisen elokuvan historia opiskelijat tutustuvat venäläiseen elokuvaan tsaarinajalta tähän päivään. Kurssi sisältää luentosarjan ja siihen kytkeytyvän elokuvaohjelman. Luennoilla käydään kronologisesti läpi Venäjän elokuvahistorian kehitysvaiheet teknisiltä, taiteellisilta, taloudellisilta ja poliittisilta puoliltaan. Tärkeimmät tekijät ja teokset tulevat opiskelijoille tutuiksi, ja ne asetetaan sekä venäläisen kulttuurin että maailman elokuvan kontekstiin. Luennot pitää venäläisen elokuvan tutkija FT Lauri Piispa.

Elimellinen osa kurssia ovat elokuvanäytökset. Ne järjestää kurssin yhteistyökumppani Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) osana omaa esitystoimintaansa. Esitykset ovat julkisia ja myös opiskelijoille maksullisia. Elokuvaesitysten aikataulu on koordinoitu siten, että opiskelijat siirtyvät 14.2.2019 alkaen luennon jälkeen elokuvateatteriin ja katsovat päivän teemaan liittyvän teoksen valkokankaalta ja filmikopiolta. Elokuvasarja perustuu KAVI:n ainutlaatuiseen venäläisen elokuvan kokoelmaan, jota täydennetään filmilainoilla Venäjän elokuva-arkistosta.

Venäläisen elokuvan historia 2019

Opetus klo 14-16
Elokuvaesitykset klo 17 alkaen

7.2. Johdanto
Ei elokuvanäytöstä

14.2. Tsaarinajan elokuva
Jakov Protazanov: Pikku Elli (Maljutka Elli, 1918)
Alkukuva:Wladyslaw Starewicz: Heinäsirkka ja muurahainen(Strekoza i muravei, 1913)

21.2. Vallankumous ja elokuva
Dziga Vertov: Eteenpäin, neuvosto! (Šagai, sovet! 1926)

28.2. Montaasielokuvan jättiläiset
Vsevolod Pudovkin: Yksinkertainen tapaus (Prostoi slutšai, 1930)

7.3. Ei opetusta

14.3. 1920-luvun ilmiöitä
Jakov Protazanov: Toržokin räätäli (Zakroištšik iz Toržka, 1925)

21.3. 1930-luku
Grigori Aleksandrov: Volga-Volga (1938)

28.3. Sodasta suojasäähän
Aleksandr Alov & Vladimir Naumov: Ei kenenkään ihminen (Mir vhodjaštšemu, 1961)

4.4. Uusi aalto
Andrei Mihalkov-Kontšalovski:Balladi rakastavaisista (Romans o vljubljonnyh, 1974)

11.4. Neuvostoelokuvan viimeiset vuodet
Georgi Danelija: Syysmaraton (Osenni marafon, 1979)

18.4. Ei opetusta

25.4. Perestroikasta nykypäivään
Aleksei German: Hrustaljov, autoni! (Hrustaljov, mašinu! 1998)

Ilmoittaudu
11.12.2018 klo 09:00 - 7.2.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.2.2019
14:15 - 15:45
To 14.2.2019
14:15 - 15:45
To 21.2.2019
14:15 - 15:45
To 28.2.2019
14:15 - 15:45
To 14.3.2019
14:15 - 15:45
To 21.3.2019
14:15 - 15:45
To 28.3.2019
14:15 - 15:45
To 4.4.2019
14:15 - 15:45
To 11.4.2019
14:15 - 15:45
To 25.4.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen elokuvan historian päälinjat, keskeiset suuntaukset, tunnetuimmat ohjaajat ja näiden tärkeimmät teokset 1900-luvun alusta aina 2000-luvulle.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavaa kurssia ei järjestetä joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin aina tarjolla.

Opintojakso perehdyttää venäläisen elokuvan historiaan tsaarinaikaisesta elokuvasta aina 2000-luvun elokuvaan saakka.

Kurssikirjallisuus määritellään opetustapahtuman yhteydessä. Vaihtoisten suoritustapojen kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana lasketaan sen aikana suoritetuista tehtävistä ja mahdollisesta loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella. Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa eri tehtävien vaikutus arvosanaan ilmoitetaan suoritustavoista kerrottaessa. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, jonka suoritus edellyttää pakollista läsnäoloa. Opintojakso on myös suoritettavissa kirjatenttinä tai esseenä. Esseevaihtoehdosta ja sen kirjallisuusvaatimuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.

Opettaja: Lauri Piispa

Kurssilla voi suorittaa myös opintojaksot TTK-EL260 ja TTM-EL350.