Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 18.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 11.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 18.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 25.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 2.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 9.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 16.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 30.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 6.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 11.12.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Pakollinen kaikille kielten maisteriohjelman slavistiikan ja baltologian opintosuunnan opiskelijoille. Kuuluu slavistiikan ja baltologian syventäviin opintoihin.

Muitten koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson kurssina, jos heillä on ne edeltävät tiedot ja suoritukset, jotka on opetusohjelmassa mainittu kyseisen kurssin kohdalla. Muitten koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa opintojaksoa kirjatenttinä tai kotiesseenä.

Ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla opetusohjelmassa erikseen.

Opiskelija tuntee syvällisemmin jonkin baltologian tai slavistiikan alan erityiskysymyksen.

Suoritusaika valittavissa vapaasti maisteriopintojen aikana. Suoritettavissa jatkuvasti.

Ks. edellä kohtaa "Opintojakson toteutus".

Ilmoitetaan kullakin valinnaisella kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluun tai kotiesseeseen kirjallisuus sovitaan kuulustelijan kanssa erikseen.

Arviointikriteerit ilmoitetaan kullakin kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluissa ja esseissä arvostetaan kokonaisuuksien hallintaa ja omia ajatuksia. Arvosteluasteikko on 0–5.

Valinnaisia erikoiskursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja niistä ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallisuuskuulustelu tai kotiessee sekä palautetapaaminen kuulustelijan kanssa. Kuulustelijana toimivat prof. Lindstedt (slavistiikka) ja dos Balode (baltologia), ja esseen aihe ja/tai luettava kirjallisuus sovitaan heidän kanssaan, mielellään niin, että ne tukevat pro gradu ‑työtä.