Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 27.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
16:15 - 17:45
Ti 10.9.2019
16:15 - 17:45
Ti 17.9.2019
16:15 - 17:45
Ti 24.9.2019
16:15 - 17:45
Ti 1.10.2019
16:15 - 17:45
Ti 8.10.2019
16:15 - 17:45
Ti 15.10.2019
16:15 - 17:45
Ti 29.10.2019
16:15 - 17:45
Ti 5.11.2019
16:15 - 17:45
Ti 12.11.2019
16:15 - 17:45
Ti 19.11.2019
16:15 - 17:45
Ti 26.11.2019
16:15 - 17:45
Ti 3.12.2019
16:15 - 17:45
Ti 10.12.2019
16:15 - 17:45
Ti 14.1.2020
16:15 - 17:45
Ti 21.1.2020
16:15 - 17:45
Ti 28.1.2020
16:15 - 17:45
Ti 4.2.2020
16:15 - 17:45
Ti 11.2.2020
16:15 - 17:45
Ti 18.2.2020
16:15 - 17:45
Ti 25.2.2020
16:15 - 17:45
Ti 10.3.2020
16:15 - 17:45
Ti 17.3.2020
16:15 - 17:45
Ti 24.3.2020
16:15 - 17:45
Ti 31.3.2020
16:15 - 17:45
Ti 7.4.2020
16:15 - 17:45
Ti 21.4.2020
16:15 - 17:45
Ti 28.4.2020
16:15 - 17:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat kiinan kieltä pää- tai sivuaineena Aasian kielet ‑opintosuunnassa, ja kiinan aineenopettajaksi opiskeleville.

Opintojakso on pakollinen myös Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille, joiden pääkieli on kiina ja jotka ovat suorittaneet vaaditut edeltävät opinnot. Heidän tulee ottaa yhteyttä kiinan kielen yliopistonlehtoriin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista.

Opintojaksolle hyväksytään korkeintaan 20 tutkinto-opiskelijaa seuraavassa järjestyksessä:
1) Aasian kielet -opintosuunnan ja Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat, joiden kieli on kiina;
2) muut kielten maisteriohjelman opiskelijat (etusija kiina sivuaineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa kiinan kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Kielten kandiohjelman kiinan kielen opintosuunnan perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Suositus on, että opiskelija on suorittanut kieliopintoja vaihdossa tai kieliharjoittelussa Kiinassa ennen opintojaksoa.

Kielitieteen ja kielipedagogian, kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot, Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman (nyky-)Aasiaa käsittelevät opintojaksot ja muut Aasian tutkimuksen ja asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittymistä tukevat opintokokonaisuudet.

Opiskelijat

- ymmärtävät puhuttua kiinaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

- ymmärtävät autenttista kiinalaista kirjallisuutta kielen, kulttuurin ja historian näkökulmista

- hallitsevat erilaisia kirjoittamisen lajeja (essee, uutisraportit ja viralliset kirjeet jne.)

- osaavat etsiä ja hankkia tietoa erilaisista kiinalaisista lähteistä

- erikoistuvat johonkin kiinan kielen osa-alueeseen, kuten fonetiikkaan, fonologiaan, lauseoppiin tai kirjoitusmerkkeihin

- saavuttavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen B2.2–C1 mukaisen kielitaidon http://www.coe.int/lang-CEFR

(http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf)

Maisteriopintojen ensimmäinen opiskeluvuosi. Lukukauden mittainen opintojakso kevät- tai syyslukukaudella kerran lukuvuodessa. Tarkista ajoitus opetusohjelmasta.

Taitojen kehittämistä integroidusti yllä listattujen osaamistavoitteiden mukaisesti opetusohjelmassa ja kurssilla vaaditun kirjallisuuden ja aineistojen avulla oppimistehtävissä ja aktiviteeteissa tunneilla ja tuntien ulkopuolella sekä itsenäisesti että ryhmässä. Tarkempi kuvaus ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Opetuksessa käytetään autenttisia kirjallisia materiaaleja sekä erilaista media-aineistoa.

Kurssi sisältää integroituja oppimistilanteita, kuten keskusteluja ja esitelmiä sekä tiettyihin aiheisiin keskittyviä projektitöitä.

Opiskelijat voivat suorittaa kurssin myös itseopiskeluna. Kts. tarkemmin oppimistavoitteista.

Arviointiasteikko: 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa.

Integroitu kurssi ja siihen sisältyvät oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset ja harjoitukset, kokeet, mahdolliset projektityöt sekä huolellinen valmistautuminen tunneille.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.

Opiskelijat voivat suorittaa kurssin myös itseopiskeluna sekä suorittamalla hyväksytysti kokeita.