Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
18.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 14:30

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu seuraaviin opintokokonaisuuksiin valinnaisena opintojaksona:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot (väh. 90 op)
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot (60 op).

Opintojakso ei ole avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Suositellaan, että jo joitakin muita syventävien opintoja on suoritettu aiemmin.

Suositellaan suoritettavaksi lisäksi opintojakso KIR-331 Erikoisalan kaunokirjallisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt pro gradu -tutkielman laatimisessa tarvittavaan teoriaan.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi, kun gradun aihe on valittu.

Opintojakso järjestetään kuulustelun tai sopivan luentosarjan muodossa sopimuksen mukaan.

Opintojaksoon valitaan noin 700 sivun paketti teoriakirjallisuutta, joka tukee oman pro gradu -tutkielman tutkimuskysymyksen muotoilua ja antaa välineitä tutkittavan aiheen analyysiin.

Kirjallisuudesta sovitaan graduohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko 0–5.

Korvaavuus myös:KIR-319/KOK-K221/SKO350/SKO240b

Opintojakson suorituksesta sovitaan graduohjaajan kanssa. Ensisijaisena suoritustapana on kuulustelu.

Oma graduohjaaja.