Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.5.2020 klo 09:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 8.7.2020
10:00 - 14:00

Kurssin suorittaminen

Kesä- ja heinäkuun 2020 kesätentit järjestetään Moodle-tentteinä. Seuraa Moodle-sivuasi ja linkkiä tenttialueelle.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, väh. 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää kirjallisuuden lajiteorioiden keskeisiä näkemyksiä ja määritellä niihin liittyviä käsitteitä. Hän osaa keskustella lajiteorian klassikoista ja modernista tutkimuksesta. Hän osaa myös soveltaa teorioita kirjallisuusanalyysissa.

Opiskellaan lajiteorioita ja lajikäsitteitä syventävästi ja sovelletaan niitä kirjallisten teosten analyysiin.

Kirjallisuus

Tiedekuntatentissä tentitään 2 teosta seuraavista:

A. Fowler, Kinds of Literature: an introduction to the theory of genres and modes;
J. Frow,
Genre (2005);
D. Duff,
Modern Genre Theory;
Genre - tekstilajit
(toim. A. Mäntynen, S. Shore, A. Solin (sivut 9-41 ja 151-183);

Lisäksi yksi teos seuraavista:

Satiiri: johdatus lajin historiaan ja teoriaan (toim. S. Kivistö)
T. Todorov
, The Fantastic tai F. Mendlesohn, The Rhetorics of Fantasy
J. De Groot
: The Historical Novel

Tenttiin valitaan teoksia, joita ei ole suoritettu kohdassa TTK-YL223 Lajiteoria.

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa mitataan opiskelijan lajiteorioiden tuntemusta sekä kykyä keskustella teorioiden soveltamiseen liittyvistä erilaisista ongelmista ja luoda niihin itsenäisesti ratkaisuja.

Opintojakso suoritetaan luentokurssina, praktikumina, tiedekuntatenttinä tai esseenä. Tiekuntatenttiin luettavasta kirjallisuudesta tai esseen aiheesta sovitaan yhdessä kuulustelijan kanssa.