Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.2.2020 klo 09:00 - 3.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 13.3.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-340 Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Mahdollisia tukevia opintojaksoja ovat kaikki kirjallisuuden lajeja tai lajiteoriaa käsittelevät opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut ymmärtämään kirjallisuuden lajien kehitystä ja tutustunut proosalajien historiaan jollakin kielialueella tai eurooppalaisessa kontekstissa. Opiskelija on myös perehtynyt ensisijaisesti romaanilajin ja sen lähilajien historiaan ja romaanin ja muiden lajien suhteisiin.

Opintojaksossa syvennytään lajihistoriaan ja romaanin kehitykseen yleisellä tasolla ja sovellettuna jonkin kielialueen aineistoon.

Arvosteluasteikkona on 0–5.

Opintojakson suoritusmuotoja ovat luentokurssi, praktikum tai kirjakuulustelu.