Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Japanilaisen lyriikan juuria ja haaroja (TTK-YL210) 5 Cr Luentokurssi 1.9.2020 - 13.10.2020
Keskiajan naistrubaduurien lyriikkaa (KESK-522, KIM-FR345) 5 Cr Luentokurssi 2.9.2020 - 21.10.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 16.9.2020 - 16.9.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 14.10.2020 - 14.10.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 4.11.2020 - 4.11.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 2.12.2020 - 2.12.2020
Lyriikan lajit ja tyylit (KIR-313, KOK-K228) 5 Cr Luentokurssi 21.1.2021 - 6.5.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 29.7.2020 - 29.7.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 8.7.2020 - 8.7.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 17.6.2020 - 17.6.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 15.5.2020 - 15.5.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 3.4.2020 - 3.4.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 14.2.2020 - 14.2.2020
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Ranskan oksitaaninkielinen kirjallisuus keskiajalta nykypäiviin 5 Cr Rästitentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Ranskan oksitaaninkielinen kirjallisuus keskiajalta nykypäiviin (KIM-FR355/KIM-FR345/TYY132E/RRA312/RRA314/HISK-120/HISM-311/KESK-522/525/A403031) 5 Cr Kurssi 5.9.2019 - 24.10.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Japanilaisen lyriikan juuria ja haaroja (KIR-342/KIR-349/KIR-Y332/TTK-YL210/TTK-YL228) 5 Cr Kurssi 29.10.2018 - 10.12.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 25.7.2018 - 25.7.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 4.7.2018 - 4.7.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 27.4.2018 - 27.4.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 9.2.2018 - 9.2.2018
1960- ja 1970-luvun suomalaisesta runoudesta (KIR-342/SKO350/KOK-K218/SKO240a/SKO240b) 5 Cr Luentokurssi 25.1.2018 - 3.5.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 24.11.2017 - 24.11.2017
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 3.11.2017 - 3.11.2017
Lyriikan lajit ja tyylit 5 Cr Yleinen tentti 6.10.2017 - 6.10.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-340 Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventynyt ymmärrys lyriikan lajeista ja tyyleistä sekä niiden historiallisesta jatkumosta ja ilmenemisestä nykyrunoudessa. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan lyriikan analyysiin.

Ajoitus

Opintojaksosta ei järjestetä opetusta joka vuosi, mutta opintojakson voi suorittaa myös kirjallisena kuulusteluna tiedekuntatenteissä.

Sisältö

Opintojaksossa voidaan keskittyä valinnaisesti joko tiettyihin lyriikan lajeihin ja tyyleihin (sonetti, elegia, kokeellinen runous) tai periodeihin (romantiikka, symbolismi, modernismi, postmodernismi).

Oppimateriaali

Kirjallisuus koostuu 2 teoria- ja tutkimuskirjasta ja 3–5 runoteoksesta.

Esim.

Byron, Glennis: Dramatic Monologue

Emig, Rainer: Modernism in poetry. Motivations, Structures and Limits.

Gifford, Terry: Pastoral

Gill, Jo: Modern confessional writing: new critical essays, s.1–83

Joensuu, Juri: Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa

Kangaskoski, Matti: Reading Digital Poetry Interface, Interaction and Interpretation

Koivisto, Päivi (toim.): Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen

Kennedy, David: The Ekphrastic Encounter in Contemporary British Poetry and Elsewhere

Weisman, Karen (toim.): The Oxford Handbook of the Elegy, s. 1–429

Oppenheimer, Paul: The Birth of the Modern Mind. Self, Consciousness, and the Invention of the Sonnet.

Painter, Kirsten Blythe: Flint on a bright stone. A revolution of precision and restraint in American, Russian and German Modernism.

Perloff, Marjorie: Poetic License: essays on modernist and postmodernist lyric

Silén, Daniela: Rolldiktens jag. Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosteluasteikkona on 0–5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojakso KIR-313 Lyriikan teoria ja tutkimus.

Toteutus

Opintojakson suoritustapana on luento- tai harjoituskurssi tai kirjallinen kuulustelu.