Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
9.1.2018 klo 12:00 - 12.1.2018 klo 12:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 16.1.2018
12:30 - 14:00
Ti 23.1.2018
12:30 - 14:00
Ti 6.2.2018
12:30 - 14:00

Muu opetus

17.01. - 21.02.2018 Ke 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Opetuskieli: suomi
16.01. - 20.02.2018 Ti 09.15-11.45
Marja Suojala
Opetuskieli: suomi
17.01. - 24.01.2018 Ke 10.15-11.45
28.02.2018 Ke 10.15-11.45
Kimmo Svinhufvud
Opetuskieli: suomi
22.01. - 26.02.2018 Ma 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Opetuskieli: suomi
18.01. - 22.02.2018 To 09.15-11.45
Kimmo Svinhufvud
Opetuskieli: suomi
16.01. - 20.02.2018 Ti 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Opetuskieli: suomi
18.01. - 25.01.2018 To 10.15-11.45
22.02.2018 To 10.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Opetuskieli: suomi
17.01. - 21.02.2018 Ke 10.15-12.45
Hanna Kosonen
Opetuskieli: suomi
17.01. - 21.02.2018 Ke 13.15-15.45
Hanna Kosonen
Opetuskieli: suomi
18.01.2018 To 10.15-12.45
08.02.2018 To 10.15-12.45
01.03.2018 To 10.15-12.45
Hanna Kosonen
Opetuskieli: suomi
17.01. - 21.02.2018 Ke 09.15-11.45
Hanna Vänskä
Opetuskieli: suomi
16.01. - 23.01.2018 Ti 12.30-14.00
06.02.2018 Ti 12.30-14.00
Marja Suojala
Opetuskieli: suomi
19.01.2018 Pe 09.15-11.45
02.02.2018 Pe 09.15-11.45
Marja Suojala
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Eläinlääketieteen kandiohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Kemian, geotieteiden ja maantieteen koulutusohjelmat
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmat
Ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmat

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatintyön tekemistä tai viimeistään sen aikana, kuitenkin aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelma voi määritellä ajankohdan tarkemmin.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet
 • työelämän kirjoittaminen
 • referointi, kommentointi ja argumentointi
 • lähteiden käyttö
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kielijelppi-verkkomateriaali, ks. www.kielijelppi.fi

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijalta edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 20 tuntia. Mikäli opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena eli OMA-kurssina, lähiopetuksen ja muun työskentelyn suhde on erilainen (ks. www.plotti.fi/oma). Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan.

Opintojakso vastaa vuosien 2016-17 opetussuunnitelman opintojaksoja

 • 99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet
 • 99191 Suomenkielinen kirjallinen viestintä
 • 99619 Tieteellinen kirjoittaminen
 • 79910 Tieteellinen kirjoittaminen