Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
21.8.2017 klo 12:00 - 27.8.2017 klo 23:59

Kuvaus

Valtiotieteellisen tiedekunnan sekä logopedian ja psykologian kandiohjelmat.

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
  • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
  • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Valtiotieteellisen kandiohjelmat: Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työharjoittelussa tarvittavan puheviestintäosaamisen kehittymistä.


Logopedian kandiohjelma:
444766 LKAN Kandidaattitutkielma ja sitä tukeva seminaari -opintojaksoon integroituna.


Psykologian kandiohjelma:
Tee kanditutkielma! -opintojakson suorittamisen kanssa samanaikaisesti. Mikäli kanditutkielma on jo tehty, opintojakson voi suorittaa valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmien puheviestinnän ryhmissä.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

  • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
  • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
  • ryhmä- ja yhteistyötaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • kuunteleminen ja argumentointi
  • äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Kurssin ensimmäiseen tapaamiseen osallistuvat kaikki. Tapaamisessa sovitaan pienryhmätyöskentelystä sekä pienryhmien yksilöllisistä aikatauluista kurssin muina opetuspäivinä. Lisäksi osallistujat työskentelevät itsenäisesti pienryhmissä opetuksen ulkopuolella.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2016-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2016-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä.