Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
29.8.2017 klo 12:00 - 1.9.2017 klo 12:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 22.9.2017
10:15 - 11:45
Ma 4.12.2017
10:15 - 15:45
Ti 5.12.2017
12:15 - 17:45

Muu opetus

22.09.2017 Pe 10.15-11.45
04.12.2017 Ma 10.15-15.45
05.12.2017 Ti 12.15-17.45
Katariina Hollanti
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Valtiotieteellisen tiedekunnan sekä logopedian ja psykologian kandiohjelmat.

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
  • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
  • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Valtiotieteellisen kandiohjelmat: Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työharjoittelussa tarvittavan puheviestintäosaamisen kehittymistä.


Logopedian kandiohjelma:
444766 LKAN Kandidaattitutkielma ja sitä tukeva seminaari -opintojaksoon integroituna.


Psykologian kandiohjelma:
Tee kanditutkielma! -opintojakson suorittamisen kanssa samanaikaisesti. Mikäli kanditutkielma on jo tehty, opintojakson voi suorittaa valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmien puheviestinnän ryhmissä.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

  • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
  • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
  • ryhmä- ja yhteistyötaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • kuunteleminen ja argumentointi
  • äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan. Läsnäolovelvoite on vähintään 75 % tai vastaava opintojakson toteutustavasta riippuen.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2016-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2016-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä.