Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
26.2.2018 klo 12:00 - 4.3.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 13.3.2018
15:15 - 17:45
To 15.3.2018
16:15 - 18:45
Ti 20.3.2018
15:15 - 17:45
To 22.3.2018
16:15 - 18:45
Ti 27.3.2018
15:15 - 17:45
To 5.4.2018
16:15 - 18:45
Ti 10.4.2018
15:15 - 17:45
To 12.4.2018
16:15 - 18:45
Ti 17.4.2018
15:15 - 17:45
To 19.4.2018
16:15 - 18:45
Ti 24.4.2018
15:15 - 17:45
To 26.4.2018
16:15 - 18:45
To 3.5.2018
16:15 - 18:45

Muu opetus

12.03. - 26.03.2018 Ma 10.15-13.45
14.03. - 28.03.2018 Ke 12.15-14.45
09.04. - 23.04.2018 Ma 10.15-13.45
11.04. - 25.04.2018 Ke 12.15-14.45
Anna-Leena Koivusalo
Opetuskieli: ruotsi
13.03. - 27.03.2018 Ti 15.15-17.45
15.03. - 22.03.2018 To 16.15-18.45
05.04. - 03.05.2018 To 16.15-18.45
10.04. - 24.04.2018 Ti 15.15-17.45
Mirjami Mustikkamaa
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter med finska som modersmål vid juridiska fakulteten.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Andra läsåret.

Under kursen behandlas aktuella teman inom det juridiska fackområdet. Studenterna följer med aktuell juridisk samhällsdebatt samt läser myndighetstexter och annan relevant litteratur. Temana diskuteras i samtal, sammanfattningar, rapporter och andra skrivövningar.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 kontakttimmar och ca 40 h självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter under kursens lopp.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Kontakta ansvarsläraren före provet.