Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 2.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 13.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 16.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 20.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 23.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 27.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 30.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 4.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 7.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 11.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 14.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 18.10.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Saamen kielen opiskelijat.

Saamentutkimuksen perusopinnot.

KOK-G226 Saamen kirjoitusharjoituksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puhua saameksi aiempaa sujuvammin sekä äänteellisellä tasolla että sanastollisesti. Hän on laajentanut perussanavarastoaan ja pystyy pitämään saameksi etukäteen valmisteltuja esitelmiä.

2. vuosi. Kurssi järjestetään syksyllä.

Keskusteluharjoituksia. Aihepiireinä ovat minä, taustani ja arkipäiväni, koti ja asuminen, palvelut, kulttuuri, matkustaminen, terveys ja hyvinvointi, työ, yhteiskunta ja ympäristö. Painotus on saamelaisen kulttuurin näkökulmassa.

Suullinen tentti ja kirjalliset harjoitukset.

Oppimateriaali jaetaan luennoilla.

0–5.

Luennot ja suulliset harjoitukset.