Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.3.2020 klo 09:00 - 13.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.3.2020
16:15 - 17:45
Ke 18.3.2020
16:15 - 17:45
Ke 25.3.2020
16:15 - 17:45
Ke 1.4.2020
16:15 - 17:45
Ke 8.4.2020
16:15 - 17:45
Ke 22.4.2020
16:15 - 17:45
Ke 29.4.2020
16:15 - 17:45

Kuvaus

Saamen kielen opiskelijat.

Saamentutkimuksen perusopinnot sekä opintojaksot KOK-G229 Saamen keskusteluharjoituksia I ja KOK-G226 Saamen kirjoitusharjoituksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puhua saameksi aiempaa sujuvammin. Hän on laajentanut sanavarastoaan ja pystyy pitämään saameksi etukäteen valmisteltuja esitelmiä. Hän pystyy viestimään perusteellisemmin ja vivahteikkaammin kuin KOK-G229 Saamen keskusteluharjoituksia I -kurssilla.

2. tai 3. vuosi. Kurssi järjestetään syksyllä–keväällä tai keväällä.

Keskusteluharjoituksia. Aihepiireinä ovat minä, taustani ja arkipäiväni, koti ja asuminen, palvelut, kulttuuri, matkustaminen, terveys ja hyvinvointi, työ, yhteiskunta ja ympäristö. Painotus on saamelaisen kulttuurin näkökulmassa.

Suullinen tentti ja kirjalliset harjoitukset.

Oppimateriaali jaetaan luennoilla.

0–5.

Luennot ja suulliset harjoitukset.