Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.5.2020 klo 09:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 17.6.2020
10:00 - 14:00

Kuvaus

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, pakollinen suomen kielen opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Fonologia ja morfologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Hän hallitsee dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet sekä tuntee tutkimussuuntausten historiaa, aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin.

Kandiopintojen 1. tai 2. vuosi

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä ja kieliasenteiden tutkimusta.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

  • Lappalainen, H. & Vaattovaara, J. 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. – Virittäjä 109 s. 98–110
  • Lehikonen, L. 1994 (tai uudempi): Suomea ennen ja nyt. Helsinki: FinnLectura. (s. 82–176)
  • Lehtonen, H. 2011: Developing multiethnic youth language in Helsinki. - M. Selting & F. Kern (toim.), Ethnic styles of speaking in European metropolitan areas s. 291–318.
  • Mantila, H. 2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–346
  • Mielikäinen, A. – Palander, M. 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Helsinki: SKS. (s. 11–150)
  • Piippo, I. – Vaattovaara, J. – Voutilainen, E. 2016: Kielen taju. Helsinki: Art House. (s. 23–114)
  • Paunonen, H. 2005a: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja – Virittäjä 109 s.162–200.
  • Paunonen, H. 2005b: Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvaajana. – Kieli 16 s. 7–51. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Arvosteluasteikko 0-5. Arviointikriteereistä sovitaan kurssilla.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Ritva Pallaskallio (sl 2018), Hanna Lappalainen (kl 2019)