Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
20.8.2019 klo 09:00 - 10.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 20.9.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen suomen kielen opiskelijoille. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuksiin KOK-S200 Suomen kieli, aineopinnot sekä KOK-S500 Suomen kieli, valinnaiset aineopinnot. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopintojen kurssit: Fonologia ja morfologia ja Syntaksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kirjakielen kehityksen pääpiirteet ja tunnistaa keskeisimmät eri-ikäisiä tekstejä leimaavat piirteet. Lisäksi hän ymmärtää yhteiskunnallisen ja ideologisen taustan merkityksen suomen kirjakielen kehityksessä ja ymmärtää myös laajemmin kirjakielten kehittämisen merkityksen kirjallisissa kulttuureissa. Hän osaa hyödyntää ja soveltaa sanakirjoja, kielioppeja ja digitaalista materiaalia eri yhteyksissä.

Suomen kielen opintojen 1. tai 2. vuosi.

Opintojaksossa perehdytään suomen kirjakielen kehityksen keskeisiin vaiheisiin ja niiden yhteiskunnalliseen ja ideologiseen taustaan. Opintojaksossa tutustutaan eri-ikäisiin teksteihin, ortografian kehitykseen, keskeisiin morfologisiin ja syntaktisiin piirteisiin sekä sanaston kehityslinjoihin. Opintojaksossa tarkastellaan myös tekstilajeja kirjakielen eri aikoina, tutustutaan kirjasuomen digitaalisiin aineistoihin, kielioppeihin ja sanakirjoihin sekä harjoitellaan niiden hyödyntämistä.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Häkkinen, K.: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia, s. 11–185 ja 464–494, Häkkinen, K. (toim.): Mikael Agricola Abckiria. Kriittinen editio, s. 62–92; Huumo, K., Laitinen, L. ja Paloposki, O. (toim.): Yhteistä kieltä tekemässä, s. 73-222, 286–322; Laitinen L. & Mikkola K. (toim.): Kynällä kyntäjät, s. 19-54, 107-138, 257-298; Saarinen, S., Siitonen K. & Vaittinen T., Sanoista kirjakieliin, s. 81-95.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Ritva Pallaskallio (sl 2018), Taru Nordlund (kl 2019)