Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.10.2018 klo 09:00 - 1.11.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 7.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 14.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 21.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 28.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 5.12.2018
10:15 - 11:45
Ma 10.12.2018
12:15 - 15:45

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • kan förstå vad socialpolitik som samhällelig verksamhet och vetenskaplig disciplin innebär,
  • behärskar centrala socialpolitiska begrepp, system och synsätt,
  • förstår kopplingen mellan välfärdssystem och uppkomsten av sociala problem,
  • är bekant med den historiska utvecklingen av och aktuella frågor inom socialpolitiken i en finländsk och nordisk samhällelig kontext, men har även vissa insikter i den internationella socialpolitiska utvecklingen.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av kandidatstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II.

Kursen består av föreläsningar och gruppuppgifter. Till kursen hör även en skriftlig tentamen.

För alla obligatorisk litteratur:
1. Karisto, A., Takala, P., Haapola, I., Finland i förvandling. Levnads­standardens, livsföringens och socialpolitikens utveckling i Finland. 1998. s. 124-381.
2. Johansson, H. Socialpolitiska klassiker. 2008.
3. Nygård, M. Socialpolitik i Norden. Studentlitteratur 2013.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, uppgifter) och tenterar litteratur (två valbara böcker från punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle (punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

Professorn i socialt arbete och socialpolitik