Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Ilmoittaudu
24.10.2017 klo 09:00 - 13.11.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 24.11.2017
12:00 - 16:00

Kuvaus

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Opintojakson tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti. Kursseilla perehdytään erityisesti tilallisiin käsitteisiin (esim. alue, paikka, raja) kulttuurisessa tutkimuksessa ja niiden soveltamiseen erityisten alueellisten kysymysten ja empiiristen tapausesimerkkien yhteydessä.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla sekä kurssikohtaisesti määräytyvät yksilö- ja ryhmätyöt.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.