Japanilainen munkki tyttärineen (kuva: Ilmari Vesterinen)

Kurssilla käsitellään Japanin historian vaiheita ja kulttuurin erityispiirteitä geishoista buddhalaisuuteen, shintolaisuuteen, ainuihin, kulttuurivähemmistöihin, sukulaisuusjärjestelmiin ja sukua korvaaviin tekijöihin. Katsaus luodaan myös Japanin kaupunkikulttuuriin ja maaseudun ihmisten elämään ennen ja nyt. Opiskelijat perehdytetään näkemään Japani osana Itä-Aasian kulttuurialuetta. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä eron Kiinan, Korean ja Japanin kulttuurien välillä ja hän tietää toisaalta, mitkä ovat näiden maiden vanhat kulttuuriset erot, ja toisaalta tekijät, jotka ovat yhdistäneet maita. Kurssi koostuu luennoista, harjoitustöistä ja loppukokeesta. Opiskelijalta odotetaan alusta lähtien luennoilla käymistä ja aktiivista osanottoa.

Ilmoittaudu
15.8.2017 klo 09:00 - 13.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 6.9.2017
12:15 - 13:45
Pe 8.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 13.9.2017
12:15 - 13:45
Pe 15.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 20.9.2017
12:15 - 13:45
Pe 22.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 27.9.2017
12:15 - 13:45
Pe 29.9.2017
12:15 - 13:45
Ke 4.10.2017
12:15 - 13:45
Pe 6.10.2017
12:15 - 13:45
Ke 11.10.2017
12:15 - 13:45
Pe 13.10.2017
12:15 - 13:45

Kuvaus

-

Opiskelijalla on peruskäsitys aasialaisesta kulttuurimaailmasta ja uskontokentästä. Hän ymmärtää kulttuurien ja uskonnon merkityksen paikallisissa yhteiskunnissa. Hän osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tutustuu niiden tutkimukseen Aasiassa. Hän osaa tarkastella kulttuurin monimuotoisuutta nimenomaan Aasian kontekstissa ja osaa arvioida niiden globaaleja merkityksiä. Opintojakson kurssit kehittävät valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Opintojakson kursseilla tarkastellaan aasialaisia kulttuureja ja analysoidaan niiden merkitystä myös globaalissa kontekstissa. Opintojakson kursseilla tarkastellaan myös uskontoja, uskonnollisia liikkeitä ja yhteisöjä Aasiassa.

Suositeltava oheislukemisto ilmoitetaan luentokurssin alussa.

Kursseilla luodaan tarkemmat oppimistavoitteet, joiden mukaan päätetään myös kurssin arvioinnista ja kriteereistä.

Eri kursseja esimerkiksi seminaari- ja luento-opetusta, joihin kuuluu kirjallisia tehtäviä ja/tai esitelmiä.