Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Alueelliset jaot (KUKA-AL212) ARI HELO

Lue teos Hopper, Paul (2007): Understanding Cultural Globalization sekä valitse alla olevasta listasta 1–2 teosta (Blouet & Blouetin ja Skidmore et al:in teosten tapauksessa riittää, että valitset yhdenteoksen; muissa tapauksissa valitse kaksi teosta):

- Blouet, Brian W. & Olwyn M. Blouet (2010): Latin America and the Caribbean: A Systematic and Regional Survey (Sixth Edition).
- Darques, Régis (2017): Mapping Versatile Boundaries: Understanding the Balkans.
- Guerrina, Roberta (2002): Europe: History, Ideas and Ideologies.
- Herrschel, Tassilo (2011): Borders in Post-Socialist Europe: Territory, Scale, Society.
- Mikkeli, Heikki (1994): Euroopan idea [tai Europe as an Idea and an Identity (1998)].
- Rodney, Lee (2017): Looking Beyond Borderlines: North America’s Frontier Imagination.
- Skidmore, Thomas E., Peter H. Smith & James N. Green (2013): Modern Latin America (Eighth Edition).
- Strang, Johan ed. (2016): Nordic Cooperation: A European Region in Transition. -
- Sørensen, Øystein & Bo Stråth eds. (1997): The Cultural Construction of Norden.
- Woodard, Colin (2012): American Nations: A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North America.

Ilmoittaudu
5.9.2017 klo 09:00 - 25.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 6.10.2017
12:00 - 16:00

Kuvaus

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa suorittaa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman perusopinnot ennen aineopintotason kursseja.

Opiskelija tunnistaa tietyn alueen keskeiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset rakenteet ja pystyy vertailemaan alueen sisäisiä eroja, ominaispiirteitä ja poikkeavuuksia suhteessa toisiinsa ja mahdollisesti myös muihin alueisiin. Opiskelija pystyy antamaan esimerkkejä valitsemansa alueen kulttuurin erityispiirteistä ja nimeämään keskeisiä yhteiskunnallisia rakenteita ja tekijöitä.

Opintojakson aikana perehdytään tietyn alue- ja kulttuurintutkimuksen painopistealueen (mantereen, maaryhmän tai yksittäisen maan) keskeisiin kulttuurisiin, yhteiskunnallisiin ja maantieteellisiin rakenteisiin.

Kurssin aikana tutustutaan aihetta tukevaan oheiskirjallisuuteen, joka ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerinä käytetään aktiivista osallistumista ja oheiskirjallisuuteen tutustumista. Arviointimenetelminä käytetään yhdistellen muun muassa luentotenttejä, esseiden ja harjoitustehtävien kirjoittamista ja esite

Jakso toteutetaan ensisijaisesti luentokurssina. Vaihtoehtoisesti jakson voi suorittaa kirjatenttinä, josta on sovittava etukäteen jaksosta vastaavan opettajan kanssa.
Kirjatentti:

Lue teos Hopper, Paul (2007): Understanding Cultural Globalization sekä valitse alla olevasta listasta 1–2 teosta (Blouet & Blouetin ja Skidmore et al:in teosten tapauksessa riittää, että valitset yhden teoksen; muissa tapauksissa valitse kaksi teosta):

  • Blouet, Brian W. & Olwyn M. Blouet (2010): Latin America and the Caribbean: A Systematic and Regional Survey (Sixth Edition).
  • Darques, Régis (2017): Mapping Versatile Boundaries: Understanding the Balkans.
  • Guerrina, Roberta (2002): Europe: History, Ideas and Ideologies.
  • Herrschel, Tassilo (2011): Borders in Post-Socialist Europe: Territory, Scale, Society.
  • Mikkeli, Heikki (1994): Euroopan idea [tai Europe as an Idea and an Identity (1998)].
  • Rodney, Lee (2017): Looking Beyond Borderlines: North America’s Frontier Imagination.
  • Skidmore, Thomas E., Peter H. Smith & James N. Green (2013): Modern Latin America (Eighth Edition).
  • Strang, Johan ed. (2016): Nordic Cooperation: A European Region in Transition.
  • Sørensen, Øystein & Bo Stråth eds. (1997): The Cultural Construction of Norden.
  • Woodard, Colin (2012): American Nations: A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North America.