Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 18.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 5.9.2018
14:15 - 15:45
To 6.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 12.9.2018
14:15 - 15:45
To 13.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 19.9.2018
14:15 - 15:45
To 20.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 26.9.2018
14:15 - 15:45
To 27.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 3.10.2018
14:15 - 15:45
To 4.10.2018
10:15 - 11:45
Ke 10.10.2018
14:15 - 15:45
To 11.10.2018
10:15 - 11:45
Ke 17.10.2018
14:15 - 15:45
To 18.10.2018
10:15 - 11:45

Kuvaus

Arkeologian perusteet KUKA-AR211.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot arkeologian keskeisistä teorioista, ymmärtää arkeologian teoriasta käytyä ajankohtaista keskustelua ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten arkeologian teoreettiset suuntaukset vaikuttavat menetelmien valintaan ja aineistojen sekä kulttuurin tulkintaan. Opintojakso kehittää argumentointikykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Opintojakson aikana tutustutaan lyhyesti yleiseen tieteenfilosofiaan sekä erityisesti arkeologian nykyisiin teoreettisiin suuntauksiin. Kurssi koostuu luennoista, lyhyistä alustuksista ja teoriapainotteisten artikkelien pohjalta käydystä keskustelusta. Teoreettisia suuntauksia tarkastellaan arkeologiassa käytettyihin metodeihin sovellettuina.

Kirjallisuus (5 op): B. Trigger, A History of Archaeological Thought, 2. painos (luvut 4-10, 2 op) ja P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia (1 op) sekä yksi seuraavista: B. Olsen, In defense of things: archaeology and the ontology of objects (2 op) tai B. Olsen, Fra ting til tekst: teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning (2 op; myös ruotsiksi: Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning) tai M. Johnson, Archaeological Theory (2 op) tai M. Shanks - C. Tilley, Re-Constructing Archaeology, 2. painos (2 op) tai R. Preucel S. Mrozowski (toim.), Contemporary Archaeology in Theory: the New Pragmatism, (osa I sekä kolme muuta osaa osista II-IX opiskelijan valinnan mukaan, 2 op) tai muu vastuuopettajan kanssa sovittava kirjallisuus.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luennoille (80 % opetuskerroista) sekä loppukuulustelun hyväksyttyä suorittamista. Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisuuden hyvää hallintaa. Arvioin

Luentokurssi, siihen liittyvä kirjallisuus ja loppukuulustelu tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Luentokurssin oheislukemistona on P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia, sekä kurssin aikana ilmoitettu artikkelikokoelma.