Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Teachers: Dragana Cvetanovic, MA & Andrew Graan, PhD

Target group:
The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.

NB 1: Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
NB 2: Registration is binding. In case you cannot participate, please cancel your participation in WebOodi. After end of registration time, contact the planning officer (see contact information below) for cancellation.

Objective:
This course will deal with the interconnectedness of nationalism and culture (understood broadly) in the former Yugoslav spaces. The course aims at first introducing main scholarly work on how nationalism and culture intertwine in the case of the region(s) in question. Secondly, the course will deepen students’ knowledge on the more recent academic work, such as trans-nationalism and branded nationalism, and encourage them to apply this knowledge in writing their essays.

List of lectures:
1. Introduction. The concept of nationalism
2. Nations, languages and cultures
3. Power of culture in destruction of the socio-political alternatives
4. Banal nationalism and the cases of the former Yugoslavia
5. Music for the nation(s): case of Croatia
6. Linking turbo folk music/culture with nationalism in Serbia
7. Seminar
8. Trans-national and supra-national culture after the breakdown of Yugoslavia
9. Branding nationalism in Macedonia (Andrew Graan, PhD)
10. Conclusions and feedback

Reading material will be given by the teacher and available through MOODLE.

Completion:
Lectures 20 h, reading, Seminar and essay

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).

Course can be also accepted as:
• KUKA-IK508, KUKA-AL218, ALKU-E313, ENS-316, ENS-338
• ExpREES optional studies
• ENS-515 and ENS-525 specialization courses
• In case you wish to transfer the credit to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme
• This course is part of Bachelor's Programme in Cultural Studies, but in can also be accepted as master level study units (for example ENS-316 and ExpREES optional studies)

Other information:
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). You can specialize in ECEBB in Bachelor’s Programme in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies. ECEBB can also be taken as two study modules, ECEBB I (KUKA-IK500, 30 ECTS) and ECEBB II (ALKU-IK530, 15 ECTS).

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

ECEBB: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-b...

Ilmoittaudu
10.12.2018 klo 15:15 - 24.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 22.1.2019
12:00 - 14:00
Pe 25.1.2019
12:00 - 14:00
Ti 29.1.2019
12:00 - 14:00
Pe 1.2.2019
12:00 - 14:00
Ti 5.2.2019
12:00 - 14:00
Pe 8.2.2019
12:00 - 14:00
Ti 12.2.2019
12:00 - 14:00
Pe 15.2.2019
12:00 - 14:00
Ti 26.2.2019
12:00 - 14:00
Pe 1.3.2019
12:00 - 14:00

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot ja ymmärrys Kaakkois-Euroopan alueen historiallisesta kehityksestä, kulttuurisesta ympäristöstä sekä menneisyyden merkityksestä alueen maiden ja niiden yhteiskuntien rakentumisessa.

Opintojaksossa perehdytään Kaakkois-Euroopan alueen ja sen maiden historian käännekohtiin ja niiden poliittisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin sekä analysoidaan menneisyydessä tapahtuneita muutoksia sekä muutosten taustalla olevia poliittisia ja kulttuurisia vaikuttimia. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.