Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 31.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
08:15 - 11:45
Ke 4.9.2019
09:01 - 11:58
Ke 18.9.2019
09:01 - 11:58
Ti 1.10.2019
08:15 - 11:45
Ke 9.10.2019
09:01 - 11:58
Ti 15.10.2019
09:15 - 11:45
Ke 16.10.2019
09:01 - 11:58

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia niin oppihistoriassa kuin nykytutkimuksessa. Hän osaa analysoida ja arvioida kansatieteellistä tutkimusta ja tunnistaa sen ominaispiirteitä sekä viestiä niistä suullisesti ja kirjallisesti.

Kurssin aikana opiskelija tutustuu kansatieteeseen tieteenalana: sen historiaan, nykysuuntauksiin, aineistoihin, tutkimusmenetelmiin ja tavoitteisiin. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä tulkintaa, kirjoittamista, keskustelua ja suullista esittämistä.

Kurssiin kuuluu oheiskirjallisuutta, josta sovitaan erikseen opettajan kanssa kurssin alussa.

0-5. Arvioinnissa huomioidaan osaamistavoitteiden toteutuminen ja siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi itse- tai vertaisarviointia.

Luento- ja harjoituskurssi.