Kuva: Riikka Hynninen

Kenttätyökurssilla paneudutaan nuorisotutkimukseen

Kurssilla toteutetaan etnografinen kenttätyö yhdessä koulukiusaamista ennaltaestävän Break the Fight -hankkeen kanssa.

Kenttätyökurssilla tutustutaan etnografisen kenttätyön menetelmiin ja metodologiaan: havainnointiin, haastatteluihin, tutkimusaineiston jälkikäsittelyyn, tutkimuseettisiin kysymyksiin ja tietosuojasäännöksiin. Kurssin aikana tuotettu aineisto on osa Break the fight -hanketta ja sen arviointitutkimusta.

Tutustu Break the Fight -hankkeeseen täällä: https://www.breakthefight.net/

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 12.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Folkloristiikan ja kansatieteen kenttätyökurssi, syyslukukausi 2019

Torstaisin 14–16, P 518, 12.9.–12.12.

Kenttätyökurssilla tutustutaan etnografisen kenttätyön menetelmiin ja metodologiaan: havainnointiin, haastatteluihin, tutkimusaineiston jälkikäsittelyyn, tutkimuseettisiin kysymyksiin ja tietosuojasäännöksiin.

Kenttätyötehtävä liittyy Break the Fight -tutkimushankkeeseen https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/btfitahelsinki

Opiskelijat havainnoivat Break the Fight -työpajoja Itä-Helsingin nuorisotiloissa sekä haastattelevat nuorisotyöntekijöitä ja taiteilija-ohjaajia.

HUOM! 3.10., 10.10. ja 17.10. kenttätyökurssin opiskelijoita suositellaan osallistumaan KUKA-FO211-kurssin (Perinne, moderni ja kulttuurin kerrostumat) luennoille, jotka järjestetään torstaisin 10–12.

Suoritusmuodot: Havaintoraportti, haastattelun litteraatio ja sisällysluettelo, kenttäpäiväkirja

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Pia Olsson

Muut opettajat: Yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander, Dos. Sofia Laine (Break the Fight -tutkimushankkeen johtaja), HuK Susanna Jurvanen (Break the Fight -tutkimushankkeen tutkija)

I periodi:

12.9. Johdanto: Kurssin, tehtävien ja Break the Fight -hankkeen esittely

19.9. Dos. Sofia Laine: Etnografinen osallistuva havainnointi. Ensimmäisen havainnointiharjoituksen esittely:
- Break the Fight! BTF -Nuorten Hip hop- tapahtuma
- Perjantaina 20.9. klo 15–18; https://www.facebook.com/events/1243216145856660/?ti=icl
- Stoa & Stoan aukio, Itäkeskus: Turunlinnantie 1.

26.9. Kirsti Salmi-Niklander: Haastattelut tutkimusmenetelmänä. Haastattelurungon rakentaminen
Ensimmäisten havainnointiharjoitusten DL 30.9.

3.10. Pia Olsson: Tutkimuseettiset kysymykset. Ensimmäisen havainnointiharjoituksen purkaminen ja toisen havainnoinnin ja havaintoraportin ohjeistus. Suostumuslomakkeiden allekirjoittaminen.

HUOM! Perinne, moderni ja kulttuurin kerrostumat -kurssin luennot torstaisin 10-12:

3.10. Dos. Venla Sykärin luento: Hiphop-kulttuuri Suomessa (KUKA-FO211, 10–12, P723)
10.10. Kirsti Salmi-Niklanderin luento Lasten- ja nuorisokulttuurin tutkimuksesta (KUKA-FO211, 10–12, P723)
17.10. Dos. Venla Sykäri: Hiphop-kulttuuri Suomessa (KUKA-FO211, 10–12, P723)
HUOM: Hiphop-tutkimusverkoston avoin seminaari 10.10. klo 10–18, Tieteiden talo

Viikolla 41 ja 43 Havainnointia Itä-Helsingin nuorisotiloissa, 6 ryhmää: Ohjaajana Susanna Jurvanen; havaintoraportit: DL 29.10.

II periodi:

31.10. Havaintoraporttien purkaminen - Haastattelujen teemarungon rakentaminen

7.11. Palaute teemarungosta, ohjeistus haastatteluun

Viikot 46–47: Haastattelujen tekeminen

28.11. Pia Olsson: Haastattelukokemusten purkaminen, haastattelujen jatkokäsittelyn ohjeistus

Litteraatiot, sisällysluettelot ja kenttäpäiväkirja: Palautus 10.12.

12.12. Palaute ja loppukeskustelu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 12.9.2019
14:15 - 15:45
To 19.9.2019
14:15 - 15:45
To 26.9.2019
14:15 - 15:45
To 3.10.2019
14:15 - 15:45
To 31.10.2019
14:15 - 15:45
To 7.11.2019
14:15 - 15:45
To 28.11.2019
14:15 - 15:45
To 12.12.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot KUKA-100, Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen KUKA-KA211, Kansatieteen teoriat KUKA-KA212.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella kenttätyöprosessin eri vaiheet sekä soveltaa menetelmiä käytäntöön.

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota osaamistavoitteiden saavuttamiseen, ja siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi itse- tai vertaisarviointia. Arviointiasteikko on 0-5.

Metodiopetuksen lisäksi kurssilla toteutetaan kenttätyöharjoitus suunnittelusta arkistointivaiheeseen ryhmän yhteisenä projektina.