Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

PERUTTU

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 11.12.2019 klo 09:00

Viestit

Käyttäjän Leena-Maija Rossi kuva

Leena-Maija Rossi

Julkaistu, 18.3.2020 klo 18:42

RYHMÄ ON PERUTTU

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 31.10.2019
15:15 - 16:45
To 7.11.2019
15:15 - 16:45
To 14.11.2019
15:15 - 16:45
To 21.11.2019
15:15 - 16:45
To 28.11.2019
15:15 - 16:45
To 5.12.2019
15:15 - 16:45
To 12.12.2019
15:15 - 16:45
To 16.1.2020
15:15 - 16:45
To 23.1.2020
15:15 - 16:45
To 30.1.2020
15:15 - 16:45
To 6.2.2020
15:15 - 16:45
To 13.2.2020
15:15 - 16:45
To 20.2.2020
15:15 - 16:45
To 27.2.2020
15:15 - 16:45
To 12.3.2020
15:15 - 16:45
To 19.3.2020
15:15 - 16:45
To 26.3.2020
15:15 - 16:45
To 2.4.2020
15:15 - 16:45
To 16.4.2020
15:15 - 16:45
To 23.4.2020
15:15 - 16:45
To 30.4.2020
15:15 - 16:45

Muu opetus

31.10. - 12.12.2019 To 13.15-14.45
16.01. - 27.02.2020 To 13.15-14.45
12.03. - 02.04.2020 To 13.15-14.45
16.04. - 30.04.2020 To 13.15-14.45
Susanna Aaltonen
Opetuskieli: suomi
31.10. - 12.12.2019 To 15.15-16.45
16.01. - 27.02.2020 To 15.15-16.45
12.03. - 02.04.2020 To 15.15-16.45
16.04. - 30.04.2020 To 15.15-16.45
Leena-Maija Rossi
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenala- ja menetelmäopinnot. Lisäksi suositellaan, että taidehistorian teemaopinnoista taidehistorian lähestymistavat ja taidehistorian tutkimushistoria on suoritettu ennen proseminaaria tai suoritetaan samanaikaisesti tämän kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjoittamiseen ja esittämiseen. Opintojakso kehittää opiskelutaitoja sekä kykyä lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Opiskelija oppii ymmärtämään tutkimusetiikan perusteita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti tutkimustyön eri vaiheita ja tieteenalan keskeisiä aineistoja. Hän oppii käyttämään menetelmiä ja teorioita aineiston analyysissa ja tekemään tämän pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.

Opintojakson kuluessa perehdytään tieteenalan keskeisiin lähteisiin, tiedonhakuun ja tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä käsitellään tutkimustyön ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Proseminaarin alussa määritellään tutkimuskysymys ja laaditaan tutkimussuunnitelma, minkä jälkeen kirjoitetaan tutkielma, esitetään se ja toimitaan opponenttina. Opintojakson kuluessa laadittu kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi.

Ilmoitetaan jakson alussa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittamista, esittämistä sekä opponenttina toimimista. Kirjallisen työn tulee kattaa tutkielmalle asetetut vaatimukset ja sen tulee valmistua opintojakson aikana sovitun aikataulun mukaisesti. Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelija osallistuu seminaariin, laatii ja esittää tutkimussuunnitelman ja tutkielman sekä toimii opponenttina. Opintojaksoon sisältyy erikseen sovittavia harjoituksia.