Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 14.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 21.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 28.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 4.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 11.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 18.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 25.2.2020
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva siitä, miten ja mitkä erilaiset yhteiskunnalliset kysymykset kytkeytyvät uskontoon. Hän kykenee nimeämään niiden taustoja ja reflektoimaan niistä käytyä keskustelua ja tehtyä tutkimusta.

Opintojaksossa käsitellään uskontoon liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten uskonnonvapaus, ihmisoikeudet ja ympäristökysymykset. Myös uskontoon ja sukupuoleen liittyvät kysymykset kuuluvat jakson teemoihin. Tarkastelua voidaan kohdentaa eri maantieteellisiin alueisiin ja liikkua ajassa.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa painotetaan osoitettua paneutumista annettuihin tehtäviin, kuten huolelliseen oppimispäiväkirjan pitämiseen ja esseen laadintaan. Arvioinnissa huomio kiinnittyy opiskelijan kykyyn yhdistää opetuksess

Keskustelua aktivoiva luentokurssi. Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista lähiopetukseen, jonka pohjalta hän pitää oppimispäiväkirjaa. Jakson päättötyö on opettajan ohjeiden mukaan tehty essee, jossa opiskelijan on mahdollista keskittyä tutkimaan jotain häntä kiinnostavaa kysymystä hyödyntämällä opintojaksolla käsiteltyjä analyyttisiä näkökulmia ja hänen aiheensa kannalta relevanttia kirjallisuutta.