Taidetestaajat-hankkeen virallinen logo

Taidetestaajat

"Taidetestaajat"-kurssi tarjoaa kokemuksia soveltavasta tutkimuksesta ja työelämäyhteistyöstä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille syntyy kurssin aikana ymmärrys ja kokemusta soveltavasta tutkimuksesta ja työelämäyhteistyöstä. Kurssilla opiskelijat saavat perusymmärryksen arviointitutkimuksen tekemisestä ja osallistuvat aktiivisesti kurssitöiden muodossa arviointitutkimushankkeen yhteen vaiheeseen (alkuhaastattelut ja niiden analyysi).

Kurssi kiinnittyy arviointitutkimushankkeeseen, jossa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston toiveesta heidän rahoittamaansa Taidetestaajat -hanketta (www.taidetestaajat.fi). Taidetestaajat -hankkeen tavoitteena on saada kaikki suomalaiset 8-luokkalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni nuori ei muuten saisi kosketusta. Kolmena lukuvuotena Suomen Kulttuurirahasto kustantaa kaikki Suomen 8.-luokkalaiset kahteen kulttuuritapahtumaan (n 60 000 oppilasta/lukuvuosi).

Kurssi alkaa intensiiviviikolla (29.-31.8.), jonka aikana perehdytään arviointitutkimukseen, Taidetestaajat -tutkimushankkeeseen sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin. Syksyn aikana osallistutaan kahteen Taidetestaajat-kulttuuriretkeen. Ryhmätöinä toteutetaan yksi alku- ja yksi seurantahaastattelu. Retkien havainnointi sekä haastatteluaineistot toimivat aineistona itsenäisesti kirjoitettavassa lopputyössä.

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 20.8.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 29.8.2018
10:15 - 16:45
To 30.8.2018
10:15 - 16:45
Pe 31.8.2018
09:15 - 12:45
Pe 14.9.2018
10:15 - 13:45
Ti 9.10.2018
10:15 - 13:45
Pe 2.11.2018
10:15 - 13:45
Pe 23.11.2018
10:15 - 13:45

Kuvaus

Maisterivaiheen opiskelijat

HuK, Folkloristiikan erikoistuminen I (KUMA-FO303)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille syntyy kurssin aikana ymmärrys ja kokemusta soveltavasta tutkimuksesta ja työelämäyhteistyöstä. Kurssilla opiskelijat saavat perusymmärryksen arviointitutkimuksen tekemisestä ja osallistuvat aktiivisesti kurssitöiden muodossa arviointitutkimushankkeeseen.

Kurssi kiinnittyy arviointitutkimushankkeeseen, jossa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston toiveesta heidän rahoittamaansa Taidetestaajat -hanketta. Taidetestaajat -hankkeen tavoitteena on saada kaikki suomalaiset 8-luokkalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni nuori ei muuten saisi kosketusta. Kolmena lukuvuotena Suomen Kulttuurirahasto kustantaa kaikki Suomen 8.-luokkalaiset kahteen kulttuuritapahtumaan (n 60 000 oppilasta/lukuvuosi):

”Mielenkiintoista ei ole ainoastaan teos tai näyttely, vaan myös kaikki se, mitä taustalla tapahtuu. Taidetestaajat näyttää nuorille, miten omia tunteita voi ilmaista eri tavoilla. Testauksen tueksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Kokemuksen jälkeen kanavat ovat auki nuorten ajatuksille, oivalluksille, tunteille ja mielipiteille. Myös taidelaitokset ja taiteilijat saavat nuorelta yleisöltä suoraa palautetta. Sen avulla ne voivat lisätä nuorille suunnattua tarjontaansa. Parhaimmillaan koulun ja taidelaitoksen välille syntyy pysyvä yhteistyö.” (www.taidetestaajat.fi)

Nuorisotutkimusverkostossa käynnistyi Taidetestaajat -arviointitutkimushanke huhtikuussa 2018. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Taidetestaajat -hankkeen vaikutuksia, erityisesti nuorten näkökulmasta. Samalla selvitetään myönteisiä vaikutuksia mahdollistavia ja toisaalta niitä estäviä elementtejä. Lisäksi arvioidaan laajemmin tarvetta viedä nuoria taide-elämysten pariin omassa maakunnassaan tai kauemmaksi. Tutkimuksessa arvioidaan myös, millaisin arviointivälinein Taidetestaajat -hankkeen (laatua ja) vaikutuksia kannattaa jatkossa seurata.

Motivaatiokirje ilmoittautumisen yhteydessä: Tee vapaamuotoinen ”työhakemus tutkimusavustajaksi”, jossa kerrot itsestäsi ja tutkimuksellisista kiinnostuksistasi. Mainitsethan samalla missä vaiheessa opintosi ovat. Folkloristiikan ja kansatieteen opiskelijoilta edellytetään, että kenttätyökurssi (tai vastaava kurssi) on suoritettu. Lähetä kirjeesi Taidetestaajat-hankkeen johtajalle (sofia.laine@nuorisotutkimus.fi).

KE 29.8. klo 10-17: Johdatus arviointitutkimukseen
TO 30.8. klo 10-17: Tutkimuseettiset kysymykset
PE 31.8. klo 9-13: Valmistautuminen alkuhaastatteluihin

Lisäksi opetusta I- ja II-periodilla seuraavasti:

PE 14.9. klo 10-14

TI 9.10. klo 10–14

PE 2.11. klo 10–14

PE 23.11. klo 10-14

Paikka: kokoontumiset Allianssi-talossa, os. Asemapäällikönkatu 1, Itä-Pasilassa

HUOM: Ks. myös aineistonkeruupäivät kohdasta "Lisätiedot"!

Kurssille otetaan max. 12 opiskelijaa

Kurssilla opiskelijat tutustuvat arviointitutkimuksen tekoon Taidetestaajat -tutkimushankkeen yhteydessä. Kurssi alkaa intensiiviviikolla, jonka aikana perehdytään arviointitutkimukseen, Taidetestaajat -tutkimushankkeeseen sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin. Syksyn aikana osallistutaan kahteen Taidetestaajat-kulttuuriretkeen. Ryhmätöinä toteutetaan yksi alku- ja yksi seurantahaastattelu. Retkien havainnointi sekä haastatteluaineistot toimivat aineistona itsenäisesti kirjoitettavassa lopputyössä. Alkuhaastatteluihin valmistautuminen, haastatteluiden tekeminen, purkaminen ja analyysi ovat kurssin ydintoimintoja ja näihin opetus keskittyy intensiiviviikon jälkeen. Kurssin lopputyö syntyy haastattelu- ja havaintoaineistojen pohjalta.

Kurssin arvosana muodostuu:
- aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen (poissaolot/passiivisuus heikentävät arvosanaa yhdellä)
- tehtävien palauttamisesta sovitussa aikataulussa (myöhästymiset heikentävät arvosanaa yhdellä)
- haastattelujen tekemisestä ja purkamisesta (arvosanat 1-5) 20 % + 20 %
- havaintoraportista (arvosana 1-5) 20 %
- lopputyöstä (arvosana 1-5) 40 %

Kurssin suorittaminen ei ole mahdollista jos opiskelija ei toteuta haastattelutehtäviä tai jos opiskelijalla on useita poissaoloja lähiopetuksesta.

Tavoitteena on, että kurssin lopputöitä olisi mahdollisuus sisällyttää Taidetestaajat -tutkimushankkeen raporttiin opiskelijoiden omina Näkökulma-teksteinä.

Asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy osasuoritusten keskiarvona

Kurssin ohjelman ja kenttätöiden alustava aikataulu:

Ke 29.8. klo 10-17 Johdatus arviointitutkimukseen ja Taidetestaajat-hankkeeseen

To 30.8. klo 10-17 Tutkimuseettiset kysymykset

Pe 31.8. klo 9-13 Valmistautuminen alkuhaastatteluihin

Haastattelurungon palautus 11.9. mennessä.

PE 14.9. klo 10-14 Alkuhaastatteluihin ja havainnointiretkiin valmistautuminen
PE 21.9. Alkuhaastattelut
KE 3.10. klo 12.30-16 Taidetestaajat-retki (Hki)
TI 9.10. klo 10–14 Haastattelu- ja retkikokemuksien purku

TI 30.10. Alkuhaastattelun litteraation DL

Pe 2.11. klo 10–14 Palaute litteraatioista ja lopputöiden teemojen ideointia
22.11. klo 11-15 Taidetestaajat -retki Lahteen

PE 23.11. klo 10-14 Seurantahaastatteluun valmistautuminen ja havaintoraportin täydentäminen toisen havainnointimatkan kokemuksella, lopputöiden teemojen vahvistaminen

TO 29.11. Seurantahaastattelut

10.12. Seurantahaastattelun litteraation DL
20.12. Lopputyön palautus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille syntyy kurssin aikana ymmärrys ja kokemusta soveltavasta tutkimuksesta ja työelämäyhteistyöstä. Kurssilla opiskelijat saavat perusymmärryksen arviointitutkimuksen tekemisestä ja osallistuvat aktiivisesti kurssitöiden muodossa arviointitutkimushankkeeseen.

Kurssi kiinnittyy arviointitutkimushankkeeseen, jossa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston toiveesta heidän rahoittamaansa Taidetestaajat -hanketta. Taidetestaajat -hankkeen tavoitteena on saada kaikki suomalaiset 8-luokkalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni nuori ei muuten saisi kosketusta. Kolmena lukuvuotena Suomen Kulttuurirahasto kustantaa kaikki Suomen 8.-luokkalaiset kahteen kulttuuritapahtumaan (n 60 000 oppilasta/lukuvuosi):

”Mielenkiintoista ei ole ainoastaan teos tai näyttely, vaan myös kaikki se, mitä taustalla tapahtuu. Taidetestaajat näyttää nuorille, miten omia tunteita voi ilmaista eri tavoilla. Testauksen tueksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Kokemuksen jälkeen kanavat ovat auki nuorten ajatuksille, oivalluksille, tunteille ja mielipiteille. Myös taidelaitokset ja taiteilijat saavat nuorelta yleisöltä suoraa palautetta. Sen avulla ne voivat lisätä nuorille suunnattua tarjontaansa. Parhaimmillaan koulun ja taidelaitoksen välille syntyy pysyvä yhteistyö.” (www.taidetestaajat.fi)

Helsingin yliopiston kurssilla opiskelijat tutustuvat arviointitutkimuksen tekoon Taidetestaajat -tutkimushankkeen yhteydessä. Kurssi alkaa intensiiviviikolla, jonka aikana perehdytään arviointitutkimukseen, Taidetestaajat -tutkimushankkeeseen sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin. Syksyn aikana osallistutaan kahteen Taidetestaajat-kulttuuriretkeen. Ryhmätöinä toteutetaan yksi alku- ja yksi seurantahaastattelu. Retkien havainnointi sekä haastatteluaineistot toimivat aineistona itsenäisesti kirjoitettavassa lopputyössä.

Alku- ja seurantahaastatteluihin valmistautuminen, haastatteluiden tekeminen, purkaminen ja analyysi ovat kurssin ydintoimintoja ja näihin opetus keskittyy intensiiviviikon jälkeen. Kurssin lopputyö syntyy haastattelu- ja havaintoaineistojen pohjalta.

Kirsti Salmi-Niklander