Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 8.6.2018
09:00 - 18:00

Kuvaus

Doctoral students in Language Studies are prioritized and maximum of 20 students per course are accepted.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittänyt tietojaan ja taitojaan joillakin seuraavilla osa-alueilla:

- tieteellisen tiedon ja toiminnan luonteen ja yleiset perusteet

- oman tieteenalan ja tutkimusaiheen teoreettinen perusta ja tutkimuksen menetelmät ja niiden asianmukainen soveltaminen

- oman alan kansainvälisen keskustelun seuraaminen ja alan ajankohtaisen kehityksen tunteminen

- tarkoituksenmukaisen tieteellisen tiedon itsenäinen hankkiminen

- hankitun tiedon analyyttinen ja luova käsitteleminen ja soveltaminen

Description of courses ELAN 1 and ELAN 2

ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) is a free and open Graphical User Interface tool which allows audio and video recordings to be time aligned with detailed, hierarchically organized tiers for transcriptions, translations and further annotations. Furthermore, using ELAN as a corpus search tool, basic frequency statistics can be calculated, concordances created, and data for statistical analysis exported (e.g. using R or similar tools). Since all annotations are stored in XML, ELAN files are achievable and have in fact become a quasi-standard for fieldwork-based language documentation projects.

The course will introduce ELAN to students at the Doctoral Programme in Language Studies. It consists of a basic introduction (suited for beginners or for students who have only little previous experience with ELAN and want to learn about the program’s capacity as a multimedia annotation tool) and an advanced course (suited for students who are already familiar with the basic functions of ELAN but want to learn more specifically about the program’s capacity as a corpus tool).

It is also possible to participate only in one of the courses. However, in order to achieve one study credit (corresponding 27 hours of work) students are expected to finish and submit small exemplary projects based on own annotated audio or video data with ELAN.

Students are expected to bring a laptop/notebook computer to the course.

ELAN 1 – Spoken data annotation and corpus building

1 day

The targeted audience are linguists interested in quantitative corpus linguistics who want to learn the basic features of ELAN. Students do not need any special pre-knowledge to participate in the course.

After the course students will be able to start own new corpus projects with ELAN by creating transcriptions, translations or other textual annotations of audio or video recordings.

Outline

(8 hours à 45 min)

 • Morning (9–11am, 11am–1pm)
  • Introduction (45 min)
  • Setting up the program and example data (45)
  • Hands-on training 1: Designing and configuring a corpus structure for one’s individual project (linking multimedia data, setting up tiers, using closed vocabularies, etc.) (ca. 2x45 min)
 • Lunchbreak (1–2pm)
 • Afternoon (2–4pm, 4–6pm)
  • Hands-on training 2: Segmentation/transcription/annotation (using ELAN’s respective modules efficiently) (2x45 min)
  • Supervised project work by students (deepening knowledge from hands-on training with a focus on student’s own interest and previous knowledge); Final discussion (2x45 min)


ELAN 2 – Corpus building and corpus evaluation with advanced functions

1 day

The targeted audience are linguists interested in quantitative corpus linguistics. They should be familiar with the basic features of ELAN already or they have participated in ELAN 1.

After the course, students will be able to use ELAN for the creation of systematic linguistic (lexical and morphosyntactic) annotations of already transcribed multimedia recordings and apply advanced corpus searches on these annotations.

Outline

(8 hours à 45 min)

 • Morning (9–11am, 11am–1pm)
  • Introduction (45 min)
  • Setting up the program and example data (45 min)
  • Hands-on training 1: Building and integrating analyzers (using ELAN’s interlinearization module) (ca. 2x45 min)
 • Lunchbreak (1–2pm)
 • Afternoon (2–4pm, 4–6pm)
  • Hands-on training 2: Advanced corpus searches with RegEx (using ELAN as an off-line corpus tool) (ca. 2x45 min)
  • Supervised project work by students (deepening knowledge from 1 or 2); Final discussion (2x45 min)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

Please register by Friday 4th May by an e-form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89111/lomake.html

Registration is binding.

Those who are accepted, will be sent an acceptance email after the registration date. Please note that the students need to bring their own laptop/notebook computer to the course.

Opintojakson suoritustavasta sovitaan etukäteen väitöskirjan ohjaajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa esim. kirjallisuusesseenä, tenttinä, kurssilla jonka sisältö vastaa osaamistavoitteita tai muilla sellaisilla suoritusmuodoilla, jotka edistävät väitöskirjan kirjoittamista ja siihen liittyvää tutkimustyötä (sovitusti eri vaihtoehtoisia suoritustapoja yhdistellen).

Teacher: Michael Rießler

PhD, Docent

Acting Professor of General Linguistics

University of Bielefeld

For further information please contact: Saija Niemi (saija.niemi@helsinki.fi)