Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 09:00 - 13.10.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
10:15 - 12:00
Ke 11.9.2019
10:15 - 12:00
Ke 18.9.2019
10:15 - 12:00
Ke 25.9.2019
10:15 - 12:00
Ke 2.10.2019
10:15 - 12:00
Ke 9.10.2019
10:15 - 12:00
Ke 16.10.2019
10:15 - 12:00
Ke 23.10.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Pakollinen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kurssin käytyään opiskelija:

 • ymmärtää geoinformatiikan aseman tieteenä ja tutkimusmenetelmänä yhteiskunnassa, tieteessä ja muissa toimintakentissä
 • tuntee geoinformatiikan perusteet
 • osaa etsiä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden taustalla olevat pääperiaatteet
 • osaa geoinformatiikkaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä
 • saa perusteet pohtia kriittisesti paikkatietoaineistoja
 • saa perusteet tulkita spatiaalisia ilmiöitä ja prosesseja paikkatietoaineistoista

Opintojen 1. vuosi

Järjestetään syyslukukaudella, periodi 1

Luennoilla käsitellään geoinformatiikan perusteita. Keskeisiä sisällöllisiä teemoja ovat: 1

 • geoinformatiikan käyttäjät, osa-alueet sekä paikkatietojärjestelmien osat ja päätehtävät
 • geoinformatiikan kehittyminen historian kuluessa
 • paikkatiedon perusominaisuudet kuten esimerkiksi attribuutti- ja sijaintitiedot
 • paikkatiedon ymmärtäminen karttatasoina
 • paikkatietomallien perusominaisuudet (rasteri ja vektori)
 • perustiedot projektioista ja koordinaatistoista
 • perustiedot paikkatiedon tuottamisen eri menetelmistä ja aineistolähteistä

Luennot ja luettavat kirjallisuusotteet Moodlessa.

Itsenäiset harjoitukset, jotka tukevat luennoilla käsiteltyjä teemoja.

Tentti 50 %, harjoitusraportit 50 %. Asteikolla 1-5. Harjoitusraportin arvioinnissa painottuu kyky pohtia käytettyjä aineistoja ja menetelmiä.

Kurssiin kuuluvat luennot 14 h, oheislukemistona opettajan määrittelemiä kirjallisuusotteita, itsenäisesti toteutettavia harjoitustehtäviä sekä tentti. Tenttiin kuuluvat sekä luennot, kirjallisuus sekä harjoitustehtävät. Harjoitustehtävistä koostetaan yhteensä noin 7-10 sivun raportti